Hongkong chce uhlíkovou neutralitu. Hledá stavební i recyklační technologie

Hongkongská vláda zveřejnila Akční plán pro klima na období do roku 2050, kdy chce dosáhnout úplné uhlíkové neutrality. Postupné snižování emisí je šancí pro firmy z oblasti energetiky, stavebnictví nebo recyklace odpadu.

Ilustrační foto Shutterstock

Ministr pro životní prostředí KS Wong prohlásil, že vláda v příštích 15 až 20 letech vyčlení na přijetí opatření na boj s klimatickými změnami a přizpůsobení se těmto změnám až 240 miliard hongkongských dolarů (672 mld. Kč). V rámci místního resortu pro životní prostředí bude vytvořen Úřad pro změnu klimatu a uhlíkovou neutralitu, který má posílit koordinaci a podpořit dekarbonizaci společnosti. Rovněž bude vytvořen specializovaný poradní výbor pro boj proti klimatickým změnám, který bude povzbuzovat jednotlivá ekonomická odvětví a občanskou společnost k aktivnějšímu zapojení do boje s klimatickými změnami.

Kromě úplné dekarbonizace počítá akční plán se snížením emisí do 2035 o 50 % oproti referenčnímu roku 2005. Za největší zdroj uhlíkových emisí lze v Hongkongu považovat tři sektory – energetický sektor (66 % emisí v 2019), doprava (18 %) a odpadové hospodářství (7 %). Vláda se proto chce soustředit na čtyři hlavní dekarbonizační oblasti – výrobu elektřiny, energetickou účinnost a zelené budovy, zelenou dopravu a snižování množství odpadu a zefektivnění jeho využití.

Konec uhelných elektráren

Bezuhlíková produkce elektřiny bude v první řadě vyžadovat postupné vyřazení uhelných elektráren z provozu a podstatné navýšení množství energie z obnovitelných zdrojů v rámci aktuálního energetického mixu. V této oblasti lze spíše předpokládat větší propojení s pevninskou Čínou, příležitosti pro české firmy jsou v této oblasti spíše minimální, ale nejsou vyloučeny.

Větší uplatnění pro české technologie lze očekávat v oblasti energetických úspor ve stavebnictví a konstrukci nízkoenergetických zelených budov. Jedním z důležitých aspektů zvyšování energetické účinnosti je monitoring, příležitosti lze proto najít právě v dodávání čidel a systémů zajišťujících sběr relevantních dat.

Hongkongská vláda zvolila cestu elektrifikace všech dopravních spojů, včetně osobní lodní dopravy. Kromě přechodu na elektromobilitu jsou však zvažovány i další alternativy a bude probíhat testování vozidel s vodíkovými palivovými články. Nejpozději do roku 2035 dojde k naprostému omezení možnosti registrace nových osobních vozidel se spalovacími motory. Příležitostí pro české firmy může být nejen nutnost výstavby odpovídající infrastruktury, ale i tlak na zlepšování řízení dopravy pomocí monitorovacích zařízení a práce s daty.

Recyklace místo skládkování

V kontextu snah o zefektivnění odpadové hospodářství, chce vláda vybudovat zařízení na energetické využívání odpadu a co nejvíce se odklonit od skládkování komunálního odpadu. Důležitým pilířem bude také tlak na recyklaci odpadu a výstavba odpovídajících infrastruktur. Systém třídění odpadu je v Hongkongu v současnosti téměř neexistuje, tato oblast proto rovněž skýtá příležitosti pro české firmy. Nápady na využití odpadu pro stavebnictví či jiné sektory jsou v Hongkongu také přijímaný velmi kladně.

Anna Dupalová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět