HELSINKY LÁKAJÍ STARTUPY I INVESTORY DO KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost společně s řadou finských agentur zaměřených na podporu startupů pořádá v Helsinkách akci zaměřenou na získání investic pro unikátní řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jde o mimořádnou příležitostí i pro české firmy, které mohou v případě úspěchu získat speciální ocenění a možnost prezentovat se špičkovým investorům.

Ilustrační foto Shutterstock

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) ve spolupráci s finskou agenturou Business Finland , finským Technickým výzkumným centrem VTT , agenturou na podporu startupů města Helsinki NewCo Helsinki a nordickým startupovým campusem Maria 01 pořádá 1. -2. prosince 2021 v Helsinkách již desátý ročník investorských dnů pro kybernetickou bezpečnost. Smyslem akce je posílit investiční financování kybernetické bezpečnosti na úrovni EU podporou navázání B2B vztahů mezi investory a nejslibnějšími startupy a malými a středně velkými podniky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Proběhne expertní diskuze k možnostem posílení investic do kybernetické bezpečnosti v Evropě. Bude si také možné předem si naplánovat B2B schůzky prostřednictvím předpřipravené registrační platformy, přičemž seznam vybraných firem bude s předstihem sdílen s registrovanými investory. Akce se bude konat ve stejných dnech jako světově proslulá startupová událost Slush (smyslem je pouze dosáhnout maximálních synergií, účast se navzájem nepodmiňuje). Pokud se nezhorší vývoj pandemie a nezmění epidemiologická opatření a pravidla, tak by se akce měla konat v Helsinkách za osobní přítomnosti investorů a zástupců vybraných firem.

Startupy či malé a střední firmy podnikající v oblasti kybernetické bezpečnosti mají možnost se přihlásit do 18. října 2021.  K přihlášce  by měly přiložit prezentaci, kde osvětlí unikátní přidanou hodnotu vlastního řešení problému prostřednictvím svého produktu, tržní strategii, obchodní model, existující konkurenci v daném segmentu, komparativní výhody produktu a velikost firemního týmu. Výběrová komise rozhodne o finalistech, kteří budou mít možnost svá řešení během akce představit potenciálním investorům.

Výsledky výběrového řízení by měly být oznámeny do 2. listopadu 2021. V případě zájmu o další informace a případné konzultace mohou české firmy před účastí na akci kontaktovat obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Helsinkách. Dvě nejlepší firmy budou porotou nominovány na ocenění Evropského kybernetického startupu (European Cybersecurity STARtup Award 2021) a zúčastní se finální soutěže, která se v únoru 2022 uskuteční v Haagu. Budou se tam moci představit topinvestorům, šéfům předních firem a kybernetickým expertům. Zainteresovaní investoři se mohou registrovat  k účasti na akci do 27. listopadu 2021.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět