Helsinki pořádají soutěž o inovativní vytápění města

Hlavní město Finska se dlouhodobě potýká s vysokou mírou závislosti na dodávkách tepla z uhelných zdrojů. Vyhlásilo proto soutěž o návrh inovativního řešení dlouhodobě udržitelného městského vytápění. Jde o unikátní příležitost i pro české firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity či expertní týmy, které se mohou hlásit do konce září.

Foto: Shutterstock

Město Helsinky si stanovilo cíl stát se do roku 2035 uhlíkově zcela neutrální, což v oblasti dodávek tepla vyžaduje opustit spalování fosilních paliv, a dokonce i biomasy a najít zcela nová řešení. „Helsinská energetická výzva“ je globální veřejnou soutěží, do které se mohou hlásit firmy, včetně startupů, výzkumné instituce, univerzity, ale i individuální experti. Hledají se zejména komplexnější větší týmy schopné spolupracovat na implementaci řešení, formální podmínkou je však pouze tým o alespoň dvou expertech. Návrhem může být jedno globální řešení založené na jednom inovativním principu či kombinace řady inovativních řešení, které povedou k uvedenému cíli. Přihlašování do soutěže probíhá již několik měsíců a doposud se do ní zapojily subjekty ze 13 evropských i jiných zemí a desítky dalších projevily zájem.

Navržené řešení musí být komplexní a dlouhodobě udržitelné, cílem je zásadní změna existujícího systému, nikoliv pouze dílčí zlepšení. Vedení města neváhá používat sousloví „revoluční zlom“. Vítěz soutěže získá výhru 1 mil. eur, mezinárodní prestiž a možnost zapojení do řešení dalších projektů, neboť vítězný návrh bude sdílen s dalšími městy po celém světě. Několik soutěžících bude vybráno do finále soutěže (seznam finalistů bude vyhlášen 6. listopadu 2020). Budou mít možnost zapojit se do networkingu, organizátor rovněž uhradí cestovní náklady do Helsinek a poskytne každému 10 tisíc eur. Na další rozpracování jejich řešení. S ohledem na současnou pandemickou situaci je možné, že finále proběhne virtuálně.

Vítěze vybere expertní panel

Vítězi se otevře možnost intenzívní spolupráce na implementaci projektu a možnost podílet se na řešení dalších podobných projektů ve městech po celém světě. Organizátor garantuje zachování veškerých práv duševního vlastnictví a doporučuje v první přihlašovací fázi nesdílet žádná obchodní tajemství. V případě nezbytnosti lze s organizátory sdílet citlivé informace ve speciálním režimu. Finální návrhy řešení bude nutné podat do 22. ledna 2021 a vítěz, kterého vybere mezinárodní expertní panel, bude vyhlášen během závěrečného ceremoniálu v Helsinkách v březnu 2021.

Zadavatel soutěže připravil detailní informace o současném systému vytápění, včetně stručného přehledu klíčových fakt a čísel. Řadu důležitých informací a detailů lze nalézt v sekci Q & A. Více informací mohou zájemci rovněž získat od vedoucí projektu Laury Uuttu-Deschryvere (tel.: +358 40 717 6415, e-mail: laura.uuttu-deschryvere@hel.fi) či od zvláštní poradkyně starosty města Lotty Backlund (tel.: +358 040 531 3076, e-mail: lotta.backlund@hel.fi).

Helsinky se touto soutěží a přesunem k nízkouhlíkové ekonomice chtějí postavit do čela světových měst v boji s klimatickými změnami. Na cestě k uhlíkové neutralitě se město chce obejít zcela bez uhlí již do roku 2029, což je i s ohledem na nepříznivé severské klima poměrně zásadní výzva. Dnes je přibližně polovina tepla v Helsinkách generována právě z uhlí.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět