GRUZIE SE STALA STRATEGICKÝM PARTNEREM EU V ENERGETICE

Díky geografické blízkosti Černého moře, Kaspického moře a Střední Asie představuje Gruzie již od 90. let klíčový energetický most pro Evropskou unii.  Na jejím území se nachází řada terminálů na uskladnění ropy i důležitých ropovodů a plynovodů, které exportují ropu a zemní plyn z oblasti Kaspického moře a Střední Asie do Evropy a obcházejí přitom Rusko.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nejdůležitějším kaspickým ropovodem přepravujícím ropu do Evropy je Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), z něhož pětinu až čtvrtinu své spotřeby ropy bere také Česká republika. Důležitý je také ropovod Baku-Supsa, který vede z ázerbájdžánského města Baku do gruzínského přístavu Supsa na pobřeží Černého moře. Neméně významným projektem je plynovod Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) a pro přepravu kaspické ropy je stejně klíčová také železniční trať Baku – Poti.

PODMOŘSKÝ KABEL V ČERNÉM MOŘI

V důsledku ruské agrese proti Ukrajině se EU snaží hledat další cesty, jak se zbavit své energetické závislosti na ruských energetických zdrojích a Gruzie opět hraje v tomto procesu významnou roli. Nejvyšší představitelé Gruzie, Ázerbájdžánu, Rumunska a Maďarska podepsali v polovině prosince v Bukurešti Dohodu o strategickém partnerství v oblasti rozvoje a přenosu zelené energie, jejíž součástí je vybudování 1100 kilometrů dlouhého podmořského elektrického kabelu v Černém moři.

Projekt zahrnuje výstavbu vysokonapěťové podvodní přenosové sítě pro propojení elektrických přenosových vedení a systémů Gruzie, Rumunska, Ázerbájdžánu a Maďarska a umožnění vývozu zelené energie do Evropy. Slavnostnímu podpisu byla přítomna předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která během svého projevu zdůraznila, že dohoda přiblíží Evropskou unii partnerům v regionu jižního Kavkazu, pomůže oběma regionům dosáhnout přechodu na čistou energii a Gruzii pomůže stát se elektrickým uzlem a začlenit ji do vnitřního trhu s elektřinou v EU.

Ilustrace: Velvyslanectví ČR v Tbilisi

GRUZÍNSKÁ INICIATIVA, ZMĚNA POSTOJE EU

Iniciátorem a autorem projektu podmořského černomořského elektrického kabelu byla gruzínská vláda, která se jím začala zabývat již na přelomu let 2016 a 2017 a později jej zařadila na seznam ekonomických a investičních projektů Východního partnerství Evropské unie. Vzhledem k vysokým nákladům na realizaci však návrh nebyl považován za velmi relevantní a nejprve narazil na odmítavé stanovisko ze strany EU. Až změna geopolitické situace a zapojení dalších partnerů vedly k podpoře ze strany EU.

Předpokládané náklady na výstavbu strategického podmořského elektrického kabelu v Černém moři ve výši 2,3 miliardy eur budou hrazeny v rámci Hospodářského a investičního plánu Východního partnerství EU v celkovém objemu 17 miliard eur. Tento plán je součástí širší iniciativy EU „Global Gateway“, jejímž cílem je propojení světa udržitelnými investicemi do inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitálních, energetických, dopravních a klimatických odvětvích a na posílení systémů zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu.

Plánovaný projekt v řádech miliard eur je příležitostí pro uplatnění českého energetického know-how jak v přípravné, tak v realizační fázi. Českým firmám se nabízí možnost zapojení v roli subdodavatelů při samotné výstavbě černomořského elektrického kabelu či v navazujících projektech na území Gruzie.

Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět