GRUZIE MÁ POTÍŽE SE ZPRACOVÁNÍM KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Gruzínská města  a obce se dlouhodobě potýkají s nedostatečným a neefektivním způsobem nakládání s komunálním odpadem. Každý, kdo tuto krásnou zemi pod Kavkazem navštíví, se o této neblahé skutečnosti přesvědčí krátce po příletu do země. Českým firmám se tak rýsují možnosti dodávek technologií nebo zapojení do mezinárodních projektů, které by měly situaci v zemi zlepšit.

Ilustrační foto: Shutterstock

Na plastový odpad lze v Gruzii narazit i v nejzapadlejších horských údolích a chráněných rezervacích. Problémem nejsou pouze chybějící prostředky a technologie umožňující třídění odpadu, ale přístup samotného obyvatelstva.

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY

V tomto ohledu se zdá, že se v Gruzii blýská na lepší časy. Dle průzkumu chování občanů, který realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) na přelomu loňského a letošního roku ve spolupráci s vedením hlavního města Tbilisi a přímořského letoviska Batumi, obyvatelé těchto dvou měst vítají zavedení systému třídění komunálního odpadu a jeho recyklaci. Průzkum v obou městech, během něhož se podařilo vytřídit více než 2 tuny odpadu, potvrdil, že podmínkou k třídění komunálního odpadu není potřebná pouze dostupná a viditelná infrastruktura, ale také informační kampaň mezi obyvatelstvem.   

V Gruzii ročně vznikne 900 000 tun odpadu, z nichž 75 % procent skončí na skládkách.  Zvyšující se znečištění představuje dlouhodobé ohrožení pro životní prostředí a lidské zdraví. Gruzínská vláda si je tohoto problému vědoma, a proto v Národní strategii nakládání s odpady 2016-2030 uvádí konkrétní kroky, zásady a postupy vedoucí k udržitelnému nakládání s odpady. Gruzie se zavázala recyklovat 50 % plastového odpadu do roku 2025 a 80 % do roku 2030. UNDP bude pokračovat ve spolupráci s městy Tbilisi, Batumi a dalšími městy a obcemi při zavádění efektivních postupů třídění plastového odpadu a podpory udržitelného životního stylu.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Pro české firmy se zde nabízejí příležitosti jak v komerčních dodávkách technologií a technického vybavení pro třídění odpadu pro města a obce, tak v zapojení do projektů financovaných mezinárodními organizacemi či jednotlivými donory. České firmy nejsou v oblasti třídění odpadu v Gruzii nováčky, město Batumi získalo v rámci projektu Aid for Trade menší třídící linku od firmy Bluetech a svého zástupce má v Gruzii  firma Elkoplast CZ.

Jana Gašparíková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět