Gruzie láká investory do energetiky i na nové aukce

Energetický sektor má pro další rozvoj gruzínské ekonomiky zcela zásadní význam. Přestože hlavním zdrojem energie jsou vodní elektrárny, vláda se zaměřuje na podporu dalších obnovitelných zdrojů – větru a slunce. Tradiční kontrakty navíc nahrazuje novým typem smluv.

Ilustrační foto Shutterstock

Nový model financování v energetickém sektoru, kdy dosavadní smlouvy o dodávce elektřiny (PPA) nahradily rozdílové smlouvy (CFD), byl představen loni. Díky PPA bylo podepsáno více než 100 memorand na výstavbu vodních elektráren a byly zahájeny práce na cca 150 projektech. Podle tehdejších prognóz měla Gruzie reálnou šanci stát se během 5 až 10 let vývozcem elektřiny. V roce 2016 však Mezinárodní měnový fond upozornil na skutečnost, že PPA je státním závazkem, a doporučil vládě omezit jeho vydávání. V důsledku toho byl tento mechanismus v roce 2017 zcela zrušen.

Podle nového modelu CFD, který platí od letošního roku, stát nevstupuje do přímých jednání s investory a CFD smlouvy jsou podepsány s investorem, který předloží nejlepší cenovou nabídku v rámci aukce. Doba podpory je po dobu 15 let od uvedení elektrárny do provozu a pro různé obnovitelné zdroje energie platí pro různá období roku: pro vodní elektrárny 8 měsíců (září až duben); pro větrné elektrárny 9 měsíců (srpen až duben); pro solární a ostatní obnovitelné zdroje 12 měsíců. V případě, že velkoobchodní cena po dobu podpory elektrárny je nižší než tarif stanovený smlouvou, cenový rozdíl investorovi doplatí gruzínský Operátor trhu s elektřinou (ESCO), v opačném případě investor doplatí rozdíl operátorovi. Vyrovnání cenového rozdílu se hradí v národní měně, gruzínském lari. Schéma bude v platnosti minimálně dalších 10 let, přičemž v příštích třech letech vláda plánuje podporu výstavby elektráren o výkonu 1500 MW.

Aukce na výrobu elektřiny

Letos v březnu byla vyhlášena aukce na 300 MW a v nejbližší době by měly být podepsány smlouvy na studie proveditelnosti s několika vítěznými společnostmi. Mezi projekty je jedna solární, 2 větrné a 7 vodních elektráren, jejichž celkový instalovaný výkon je více než 165 MW a investice dosahuje 225 mil. USD.

Do konce roku 2023 Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie připravuje druhou kapacitní aukci v rámci schématu CFD, do níž budou zařazeny elektrárny o výkonu 600 MW, včetně projektů regulačních vodních elektráren. Přestože po skončení první aukce vyvolal nastavený střední tarif pro projekty vodních (0,0685 USD/kWh), solárních (0,0637 USD) a větrných (0,0682 USD) elektráren kritiku ze strany soukromého sektoru i odborníků, nabídky investorských společností dvojnásobně překročily nabízenou kapacitu ve výši 300 MW. Vládní agentura Enterprise Georgia zařadila výrobu elektřiny (o instalovaném výkonu do 0,5 MW) do programu na podporu rozvoje podnikání v Gruzii „Business Universal“.

Společnost Energo-Pro zrekonstruovala například také vodní elektrárnu na řece Ladjanuri. Foto Energo-Pro

Český investor má přes milion zákazníků

Největším českým investorem v Gruzii je společnost Energo-Pro, která dlouhodobě patří mezi 10 největších investorů v zemi. Skupina Energo-Pro vstoupila na gruzínský trh v roce 2006 a v současné době vlastní a provozuje 15 vodních elektráren, 1 tepelnou elektrárnu a distribuční síť elektřiny, která obsluhuje téměř 1,3 milionu gruzínských zákazníků. Díky počtu zaměstnanců (6 169) je také jedním z největších zaměstnavatelů v Gruzii.

Na energetický sektor v Gruzii se v posledních letech zaměřuje také investiční fond Georgia Energy SICAV, který byl založen skupinou odborníků se zkušenostmi s výstavbou vodních elektráren a technickým know-how v oblasti financování a inženýrství. Během zářijové mise ministra životního prostředí Petra Hladíka, kterou organizovalo Velvyslanectví ČR v Tbilisi v rámci projektů ekonomické diplomacie, byli v doprovodné podnikatelské misi také zástupci uvedeného investičního fondu. Ti na okraj podnikatelského fóra v Kutaisi podepsali Memorandum o porozumění mezi dceřinými společnostmi fondu (Aquapoint, Khopuri 2 a Khopuri 3) a obcí Lentechi (region Rača-Lečchumi) na výstavbu tří malých vodních elektráren.

Jana Gašparíková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět