GRUZIE HODLÁ POSÍLIT CESTOVNÍ RUCH, CHYSTÁ STAVBU NOVÉHO LETIŠTĚ POBLÍŽ TBILISI

Gruzie je díky své rozmanité přírodě, historickým památkám, skvělé kuchyni a starobylé vinařské tradici vyhledávanou turistickou destinací. Vláda si je významu cestovního ruchu dobře vědoma a rozvoj stávající dopravní infrastruktury je jednou z jejích priorit. Plánuje také nové mezinárodní letiště.

Letiště v Tbilisi. Foto: Shutterstock

Přestože v roce 2022 Gruzii navštívilo 5,4 milionu zahraničních návštěvníků, o 189 % více než v roce 2021, doposud se cestovní ruch v Gruzii nevrátil na úroveň před koronavirovou pandemií. V roce 2019 do Gruzie přicestovalo rekordních 9,4 milionu cizinců. Cestovní ruch v roce 2022 vygeneroval 3,5 miliardy USD, o 183 % více než v roce 2021. Příjmy z cestovního ruchu tvoří téměř 12 % HDP a jsou pro gruzínské hospodářství významnějším zdrojem příjmů než přímé zahraniční investice.

NEDOSTATEČNÁ KAPACITA LETIŠŤ

Podle premiéra Irakli Garibašviliho není stávající kapacita mezinárodního letiště Tbilisi dostatečná a neodpovídá ambicióznímu cíli stát se leteckým uzlem v regionu. Gruzie má v současné době tři mezinárodní letiště v Tbilisi, Kutaisi a Batumi a dvě sloužící pouze pro vnitrostátní lety v Ambrolauri a Mestii. Největší dvě letiště v Tbilisi a Batumi nyní provozuje společnost TAV Georgia, dceřiná společnost tureckého TAV Airports Holdingu. Na gruzínském trhu začala působit v roce 2007 a její smlouva skončí v roce 2027. Letiště v Kutaisi, Mestii a Ambrolauri jsou ve vlastnictví státu a jsou spravována státní agenturou United Airports of Georgia.

VÝSTAVBA NOVÉHO LETIŠTĚ

Vzhledem k tomu, že tbiliské letiště v současnosti svými parametry neodpovídá rostoucímu počtu přepravovaných osob (v roce 2022 přibližně 3 miliony osob, o 78 % více než v roce 2021), v květnu 2023 předseda vlády Irakli Garibašvili oznámil záměr vybudovat nové mezinárodní letiště poblíž Tbilisi. Podle stávající dohody mezi vládou Gruzie a společností TAV Georgia jsou v okruhu 200 kilometrů od letiště Tbilisi nyní mezinárodní lety omezeny, avšak s ukončením platnosti smlouvy v roce 2027 bude možné provozovat mezinárodní lety i v bezprostředním okolí. Vláda tak uvažuje o otevření nového letiště v roce 2027 a v současnosti probíhají diskuze, zda bude jeho výstavba financována pouze státem, či se zapojením investorů. 

O tom, že gruzínská vláda myslí rozvoj letecké infrastruktury vážně, svědčí v listopadu udělené povolení pro státní agenturu Sakaeronavigatsia, která zajišťuje bezpečnost gruzínského letového provozu, k zadání studie proveditelnosti bez výběrového řízení v hodnotě 230 500 eur. Společnost identifikovala jako vhodné prostory bývalé vojenské letiště Vaziani, 30 kilometrů severovýchodně od centra Tbilisi, a s nejmenovanou společností zahájila jednání ohledně konkrétního obsahu studie (počáteční letové postupy, oblast sledování vzdušného prostoru, orientace budoucího vzdušného prostoru, umístění navigačních technických prostředků atd.). Studie by měla být dokončena během 8 měsíců po podpisu smlouvy.

OŽIVENÍ VNITROSTÁTNÍHO LETIŠTĚ V KACHETII

A výstavbou nového letiště v Tbilisi gruzínská vláda nekončí. V listopadu Státní agentura pro zadávání zakázek zveřejnila výběrové řízení United Airports of Georgia na projekt nového terminálu letiště v Telavi, centru vinařské oblasti Kachetie. Cílem výběrového řízení v hodnotě  296 400 gruzínských lari (cca 104 000 eur) je rekonstrukce starého historického letiště známého pod jménem „Mimino“. Výběrové řízení je otevřeno pro gruzínské i zahraniční společnosti a návrhy lze podávat v termínu od 23. do 28. prosince 2023. Podrobnosti jsou uvedeny na webu Státní agentury pro zadávání zakázek pod číslem CNT230000085.

„LETECKÉ PŘÍLEŽITOSTI“ PRO ČESKÉ FIRMY

Český průmysl a jeho výrobky v oblasti letištní infrastruktury jsou v Gruzii dobře známy. Plánovaný rozvoj letecké infrastruktury Gruzie tak znamená příležitosti pro české výrobce navigačních zařízení, systémů řízení letového provozu, systémů hlasové komunikace, světelných systémů a pozemního vybavení, ale také výrobce malých letounů, simulátorů a simulačních technologií pro letouny, vrtulníky či pozemní síly a poskytovatele leteckého výcviku pilotů.

Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět