GHANSKÝ AGRÁRNÍ TRH JE RELATIVNĚ VYSPĚLÝ, ALE CHYBÍ TECHNOLOGIE

Ghanská vláda dlouhodobě, a nyní i v důsledku dopadů pandemie a stávající ekonomické krize země, považuje zemědělství za prioritní sektor, který hodlá rozvíjet a podporuje řadou programů. Ghana proto skýtá pro české firmy a investory působící v oblasti zemědělství a následného zpracovatelského sektoru velký vývozní potenciál.

Ilustrační foto: Shutterstock

Zemědělství tvoří asi 28 % hrubého domácího produktu Ghany a zaměstnává více než polovinu pracovní síly, zejména malých vlastníků půdy. Kakao, palma olejná, kaučuk, citrusy, kukuřice, maniok, kokos, ananas a rýže tvoří hlavní tržní plodiny. Jejich pěstování zabírá celkovou plochu 3,4 tisíc hektarů půdy, což představuje asi 43 % celkové obdělávané půdy.

BRÁNA DO AFRIKY

Zemědělství je po těžbě zlata a ropy v Ghaně klíčovou ekonomickou aktivitou. Zemědělské činnosti poskytují obživu mnoha Ghancům, jako podnikatelské aktivitě se jí věnuje více než 50 procent obyvatelstva. Ghana má strategickou polohu a je vnímána jako brána do Afriky. Země v současné době usiluje o to, aby její námořní přístavy byly velmi konkurenceschopné pro celé pobřeží západní Afriky a poskytovaly dobré překladiště i pro potraviny a nápoje určené pro větší trh západní Afriky (trh s více než 400 miliony lidí).

RELATIVNĚ VYSPĚLÝ TRH

S odhadovanou populací zhruba 31 milionu zůstává trh Ghany ve srovnání s ostatními v Africe relativně vyspělý, a to i přes výrazný pokles hospodářského růstu zaznamenaný v posledních letech, zejména kvůli dopadu pandemie covid-19. Rychlá urbanizace a zisky v hospodářském růstu nadále stimulují vznikající střední třídu, která přijímá západní značky, produkty a životní styl. Většina spotřebitelů v Ghaně je citlivá na cenu, ale kvalita není nikdy přehlížena a rostoucí střední třída si cení prémiových produktů, a to včetně potravin. Existuje vysoká poptávka po dovážených potravinářských produktech, zejména meziproduktech a polotovarech, kvůli omezenému výběru produktů, které poskytuje nerozvinutý domácí zemědělský a potravinářský sektor.

Přestože je v produkci řady plodin Ghana soběstačná, zaostává v oblasti zpracovatelství, protože ji k tomu chybí adekvátní odborné znalosti, technologie a stroje, a je tudíž závislá na dovozu polotovarů či hotových potravin. V roce 2021 Ghana dovezla zemědělské a související produkty přibližně za 1,9 miliardy dolarů.

Foto: Beata Matusiková

ŠANCE PRO EXPORTÉRY A INVESTORY

Za hlavní oborové příležitosti pro české exportéry a investory v oblasti zemědělství a následného zpracovatelského sektoru lze považovat:

  • v oblasti rostlinné výroby: dodávky kvalitních odrůd a semen; lisovací a další stroje na zpracování ovoce, zejména manga, ananasu, banánů a ořechů (kokos, bambucký ořech, plody palmy olejky apod.) a bioodpadu (slupky, skořápky); technologie na zpracování rostlinné výroby; výroba krmiv; zavlažovací systémy a čističky vod, technologie na průmyslové využití bioodpadu.
  • u živočišné výroby: dodávky genetického materiálu (skot, drůbež), krmiva, veterinární vakcíny a léčiva; stroje na zpracování masa; chladírenská technika, aquaponie, dodávky mléčných výrobků atd.

Cílem ghanské vlády je nejen vyvážet primární suroviny jako kakao a kávu, ale také zboží s přidanou hodnotou. České technologie v tomto směru mají určitě ghanskému trhu co nabídnout. Na straně exportu se často české zboží dostává do regionu prostřednictvím jiných zahraničních, zpravidla evropských dodavatelů, co představuje pro české (sub)dodavatele snazší cestu, a také dokazuje, že je možné se uplatnit i na tomto obávaném trhu.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět