GHANSKÉ RYBÁŘSTVÍ LOVÍ INSPIRACI V ČESKÉM RYBNÍKU

Odvětví rybolovu v Ghaně hraje důležitou roli a významně přispívá k cílům národního hospodářského rozvoje, který souvisí se zaměstnaností, podporou živobytí, snižováním chudoby, zajišťováním potravin, devizovými příjmy a udržitelností zdrojů. Odhaduje se, že sektor přispívá 4,5 % k celkovému HDP a 5 % k HDP v zemědělství. Asi 10 % obyvatel země, tj. 2,2 milionu lidí, se zabývá různými aspekty rybářského průmyslu.

Foto: Beata Matusiková

Jen v mořském pododvětví rybolov podporuje 135 000 rybářů. Narůstající africká populace a současně klesající rybí produkce volají po nových technologiích s cílem zabezpečit rybí trh. České tradice a know-how mohou přispět k revitalizaci rybářského sektoru v Ghaně.

OCEÁN, JEZERA I ŘEKY

Ghana má cenné rybolovné oblasti, které každoročně generují příjmy v řádu 1 miliardy USD. Rybolov v Ghaně se skládá jak z ryb ulovených v oceánu, tak ze sladkovodního rybolovu v jezerech – zejména z jezera Volta, a řekách. Průmysloví a řemeslní rybáři loví v oceánu, řemeslný rybolov je drobný rybolov prováděný domácnostmi nebo jednotlivci, zpravidla na malých loďkách, často i dřevěných kánoích. Hlavními druhy lovených ryb jsou tilápie, makrela, sardinka, ančovička, tuňák a sumeček. Potenciál akvakultury v Ghaně je důležitý, skutečná odhadovaná produkce dosahuje cca 9 000 tun ročně především u produkce tilápie. Potenciál pro kultivaci tilápie v kleci se neustále zvyšuje.

VYČERPANÉ VÝHODY, POTŘEBA REVITALIZACE

Ekonomické výhody plynoucí z rybolovu jsou bohužel vyčerpány. Se vší pravděpodobností stojí lov a řízení rybolovu v Ghaně více, než se vrátí ekonomice v příjmech. Důvodem jsou příliš nízké investice do řízení a vytváření přidané hodnoty a příliš mnoho plavidel lovících příliš málo ryb. Rybářský průmysl v Ghaně dosáhl nízké úrovně rovnováhy, která poskytuje malé vyhlídky na zlepšení životních podmínek rybářů nebo na přispění k ekonomice jako celku. Efektivním řízením by se tato situace mohla zvrátit. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že dobře řízený rybolov může vytvářet ekonomické výnosy ve výši 30 – 60 % příjmů z rybolovu, což by odpovídalo v případě ghanského rybolovu nejméně 300 milionům USD ročně.

K revitalizaci ghanského odvětví rybolovu bude proto zapotřebí dlouhodobý závazek a dobře naplánované vládní reformy. Zlepšení řízení rybolovu v Ghaně za účelem realizace těchto přínosů však bude nějakou dobu trvat a bude vyžadovat pečlivé řízení. Ministerstvo pro rybářství a rozvoj akvakultury a Komise pro rybolov od roku 2016 zavedly uzavřenou rybářskou sezónu jako strategii obnovy rybí populace s následujícími cíli: snížit nadměrný rybolov a tlak na zásoby, obnovit nadměrně lovené populace ryb a obnovit vyčerpané druhy ryb.

Zákon o rybolovu (č. 625 z roku 2002) zdůrazňuje dále potřebu využívání nejlepších vědeckých informací pro řízení rybolovných zdrojů. Vědecké údaje a informace o stavu mořských rybolovných zdrojů v Ghaně doporučily provedení okamžitých opatření k zajištění obnovy a také obnovy vyčerpaných populací ryb, aby se zabránilo kolapsu rybolovu a následně i celého odvětví.

ČESKÁ INSPIRACE

Ministerstvo pro rybářství a rozvoj akvakultury Ghany v rámci získávání zkušeností a informací o nových technologiích podporující rozvoj rybářství navázalo spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Delegace vedená přímo ministryní paní Mavis Hawa Koomson navštívila v rámci březnové studijní cesty Česko, aby absolvovala nejen řadu odborných seminářů na Mendelově univerzitě týkajících se nových postupů zefektivňujících produkci ryb, ale navštívila i několik předních českých firem, které se zabývají chovem ryb a výrobou produktů s chovem ryb spojených, včetně akvaponických farem. Tato cesta se setkala na ghanské straně s velkým úspěchem a otevře jistě prostor pro řadu obchodních příležitostí.

Vzhledem k dlouhé tradici českého rybníkářství a bohatým zkušenostem v oblasti chovu ryb mají čeští exportéři zaměření na výrobu krmiv, vakcín, chov rybích plůdků a dalších technologií spojených s tímto sektorem možnost uplatnit se na trhu nejen v Ghaně, ale i v dalších zemích subsaharského regionu, kde jsou ryby klíčovým prvkem denního menu.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ghaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět