GHANA UPEVŇUJE POVĚST LÁKAVÉ ZEMĚ PRO INVESTORY

Současní i potenciální investoři po celém světě s živým zájmem sledovali, jak Ghana prochází jedněmi z nejvypjatějších voleb v historii. Po měsících kampaní, voleb a několika ojedinělých případů násilí a protestů zůstala Ghana celkově klidná a upevnila si pověst země s jednou z nejstabilnějších demokracií v Africe.

Prezident Nana Akuto-Addo si zajistil druhé funkční období. Foto: Shutterstock

Jakožto primární hnací síla hospodářského rozvoje jsou bezpečnost, mír a stabilita jakékoli země nezbytně nutné pro schopnost soukromého sektoru skutečně prosperovat. Konflikty vzniklé z voleb a postkonfliktní situace představují vážná omezení hospodářského života a vytvářejí nepřátelské prostředí pro podnikání a investice. I když největší opoziční strana v Ghaně podala k Nejvyššímu soudu návrh na zrušení výsledků prezidentských voleb, zemi pravděpodobně v dohledné budoucnosti žádné neklidné časy nečekají.

AFRICKÁ OBCHODNÍ ZÓNA

Po náročném roce, který byl do značné míry ovlivněn nejistotami, jež přišly s ghanskými volbami a dopadem pandemie covid-19 na většinu ekonomik, přináší rok 2021 investorům příležitost podívat se do budoucnosti s obnovenou mírou optimismu. Ghana a zbytek afrického kontinentu letos zahajují cestu k vytvoření jednoho z největších jednotných trhů na světě v rámci Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA).

Díky dohodě AfCFTA vzniká největší zóna volného obchodu na světě, pokud jde o počet zúčastněných zemí. K jednotnému trhu se tak připojí 55 zemí s celkovým počtem obyvatel 1,3 miliardy a celkovým HDP 3,4 bilionu dolarů. Měřeno výší hrubého domácího produktu by ve srovnání s národními ekonomikami šlo o šestou největší hospodářskou velmoc světa. Světová banka uvádí, že AfCFTA představuje příležitost vyvést 30 milionů lidí z extrémní chudoby a zvýšit příjem 68 milionů lidí, kteří v současnosti žijí za méně než 5,50 dolaru na den.

LEPŠÍ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ

Ještě předtím, než Ghana získala nabídku na umístění sekretariátu AfCFTA, zavedla vláda reformy a omezila regulaci podnikání, aby snížila náklady na podnikání a přilákala podnikatele a investory. Časové lhůty pro registraci podniků se drasticky snížily, odpustily se imisní daně, malým a středním podnikům byly poskytnuty podpůrné a stimulační balíčky a vznikla modernější technologická infrastruktura.

Hned od ledna 2021, kdy dohoda AfCFTA oficiálně vstoupila v platnost, posílily některé ghanské společnosti export do jiných afrických zemí a vše nasvědčuje tomu, že tento vývoz ještě poroste. Ghanská asociace průmyslu (AGI) již tento „nový věk afrického obchodu“ označila za „převratný krok“ k průmyslovému růstu a novým příležitostem.

Ghanský prezident Nana Akufo-Addo vyjádřil připravenost přimět společnosti usazené v Ghaně, aby plně využívaly příležitostí, které AfCFTA investorům přináší. Uvedl, že vláda je odhodlána zajistit dostatečné finanční a lidské zdroje, aby se Ghana stala novým obchodním centrem pro financování obchodu a investic na kontinentu.

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

Kromě AfCFTA se rýsují i další příležitosti, které vyplývají z politik a programů, jež hodlá prezident realizovat během svého druhého a posledního funkčního období. Během svého inauguračního projevu 7. ledna 2021 zmínil, že „hlavním zájmem jeho druhého funkčního období bude vytvoření silné ekonomiky, která projde strukturální transformací na činnosti s přidanou hodnotou, jež vytvoří pracovní místa pro mladé lidi a zvýší jejich životní úroveň“. Letošní rok vyhlásil druhým „rokem silníc“ (tím prvním byl rok 2020) a slíbil, že se zaměří na řešení deficitu v silniční i železniční infrastruktuře. Naznačil, že vláda bude chtít posílit potravinářskou produkci, dodávat elektřinu zbývajícím patnácti procentům (15 %) ghanských komunit bez elektřiny, budovat nemocnice ve zbývajících čtvrtích, které žádnou nemají, a poskytovat přístup k pitné vodě a dostupnému bydlení značnému počtu Ghaňanů.

Není pochyb o tom, že klíčovou roli při realizaci těchto záměrů bude hrát soukromý sektor, který by měl těžit z větší povolební stability v zemi. Rok 2021 tak může ideálním pro ty investory, kteří si vyhodnotili Ghanu jako vhodné místo pro podnikání a bránu ke vstupu na širší africký trh.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

Dominic Amoah, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět