Ghana se snaží o zlepšení hygieny a životního prostředí

Přestože má Ghana národní politiku pro ochranu životního prostředí, prozatím bylo dosaženo jen malého pokroku. Nicméně poslední dobou tomuto odvětví věnovala vláda větší pozornost a byly zavedeny cílené politiky a programy. Současně s tím vznikají i nové příležitosti pro investice.

Ilustrační foto Shutterstock

Úroveň životního prostředí a hygieny v Ghaně zůstává poměrně nízká, zejména v severním, horním východním a horním západním regionu. Také hlavní město Accra zůstává nejšpinavějším městem v zemi. Denně se zde vyprodukuje přes 200 tisíc tun odpadu. Neexistuje však kultura recyklace a denní sběr a likvidace odpadu tvoří přibližně pouze pětinu toho, co vzniká. Podíl lidí v Ghaně, kteří používají kvalitnější hygienická zařízení s přístupem k tekoucí vodě je pouze 15 % (20 % v městských oblastech)

V oblasti životního prostředí existuje několik dalších problémů, mezi něž patří například spalování použitých pneumatik nákladních vozidel k získávání měděných drátů, nevhodná likvidace plastových lahví a sáčků nebo demontáž a spalování použitých elektronických přístrojů k získávání cenných kovů.  Zátěží pro životní prostředí je též nevhodná likvidace lidského kapalného odpadu, nevhodná rekultivace půdy v těžebním průmysl nebo nelegální těžba, která přináší závažné ekologické problémy, chemické znečištění vodních útvarů a rekultivace půdy.

Cíle delegace EU: recyklace a udržitelnost

V roce 2017 prezident Nana Akuffo Addo také vytvořil samostatný resort (ministerstvo pro hygienu a vodní zdroje) pro řešení hygienických otázek a slíbil, že do dvou let udělá z Akkry nejčistší město v Africe. Ministerstvo bylo pověřeno, aby iniciovalo a formulovalo politiku v oblasti vody, životního prostředí, zdraví a hygieny, provádělo plánování rozvoje dílčích odvětví hygieny vody a životního prostředí a koordinovalo, monitorovalo a vyhodnocovalo účinnost a účelnost jednotlivých opatření. Pokrok v oblasti životního prostředí je taktéž jednou z priorit evropské delegace pro Ghanu pro rok 2021-2027. Jedná se o takzvaný Green Growth, který se má soustředit na otázky recyklace, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a další.

Všechny tyto výzvy zároveň představují příležitosti pro investice a obchod týkající se hardwaru a softwaru, poradenství, poradenských služeb, vývoje projektů, dovozu, výroby, distribuce a prodeje z oblasti životního prostředí.

Většina odpadu se nezpracovává

Přibližně 80 % Ghaňanů postrádá hygienická zařízení. Většina odpadních vod a kalů se vypouští neošetřená do životního prostředí. Kapacity pro sběr a zpracování odpadu jsou často nedostatečné. Neexistují pořádné skládky, žádné funkční kanalizační systémy. Existují zde velké tržní příležitosti pro sběr, recyklaci a zpracování pevného a kapalného odpadu.

V zásobování vodou existují obchodní příležitosti pro některé venkovské a příměstské komunity, kde je omezená infrastruktura. Ghanská vláda rovněž vítá využití pokročilých technologií pro čištění vod/odpadních vod, což představuje další cestu k investicím. Mezi další oblasti patří zajištění vrtů, malých vodovodních systémů (nádrže, potrubí, měřiče, čerpadla a další armatury), úprava pro velkokapacitní zásobování vodou a pro plnění do lahví, zásobování nápojového průmyslu, zpracování potravin, kontrola kvality zařízení nebo testování.

Poučení z opakovaných ghanských záplav, které si za normálních okolností vyžádají mnoho životů, ukazují, že by měla být zavedena opatření, která zabrání záplavám a přizpůsobí se dopadům změny klimatu. V tomto ohledu představují odvodňování, správa vodních zdrojů a ochrana pobřeží v Ghaně další příležitosti pro podnikání.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět