GHANA SÁZÍ NA ZEMĚDĚLSTVÍ, NABÍZÍ INVESTIČNÍ POBÍDKY

Ghana je země požehnaná hojnými zdroji, ať už je to její příroda, zemědělská půda nebo nerostné suroviny, a proto i zemědělství zůstalo jednou z hlavních hnacích sil ekonomiky země.

Jedním ze zdrojů obživy je například také pěstování a prodej ořechů. Foto: Shutterstock

Přestože se příspěvek sektoru k hrubému domácímu produktu více než o polovinu snížil na zhruba 15,3 % nominálního HDP roku 2019 – oproti 31,8 % v roce 2009, zemědělství si zachovalo svůj strategický význam největšího zaměstnavatele. Tvoří pracovní místa pro 44,7 % populace. Agrární sektor se rovněž významně podílí na ghanském exportu a je významným zdrojem vstupů pro potravinářský průmysl.

OBROVSKÝ POTENCIÁL

Zemědělství má v Ghaně obrovský potenciál. Asi 136 000 km2 půdy pokrývající přibližně 57 % z celkové rozlohy země (238 539 km2) je klasifikováno jako „oblast zemědělské půdy“. Ghana má také ekologické a klimatické výhody, díky kterým je atraktivní destinací pro investice do zemědělství.

Její klimatické a environmentální podmínky jsou vhodné pro produkci různých potravinářských a průmyslových plodin, včetně kakaa, rýže, palmy olejné, kávy, gumy, kukuřice, jitrocelu, kokosamu, kasavy, luštěnin, příze, tabáku atd. Rovněž živočišná výroba přispívá z velké části k uspokojování potřeb populace – a to jak potravinových, tak také produkcí hnoje k zachování úrodnosti a struktury půdy. Je zdrojem příjmu zejména pro zemědělce v severní části země.

ZATÍM MINIMÁLNÍ INVESTICE

Ghanské zemědělství na druhé straně čelí nemalým problémům. Investice do tohoto odvětví byly bohužel zatím minimální. Existuje zde pouze slabý právní a regulační rámec pro přilákání investic soukromého sektoru. Kromě toho se Ghana potýká s nízkou úrovní mechanizace. Navíc je nutné počítat s hrozbou, že dopady sucha a změny klimatu další růst ghanského zemědělství zpomalí nebo omezí.

I přes určité překážky příležitosti pro investice existují. Poptávka střední třídy po kvalitních a bezpečných potravinách rychle roste. Ghanská vláda se snaží podporovat iniciativy soukromého sektoru, schválila několik programů na podporu růstu včetně programu modernizace zemědělství, jehož cílem je zvýšit efektivitu produkce, zajistit potravinovou bezpečnost, ziskovost zemědělců, tvorbu pracovních míst a posílit vývoz. Byly také realizovány klíčové iniciativy, jako je „Planting for Food and Jobs (PFJ)“.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Ghana nabízí různé investiční pobídky. Ty například zahrnují osvobození od dovozních cel na dovážené rostliny, stroje nebo zařízení a agro vstupy, pětiletou daňovou úlevu pro pěstování průmyslových plodin, zahradnických plodin, obilovin, kořenů a hlíz, a desetiletou daňovou úlevu pro pěstování stromových plodin. Ghanský zákon také umožňuje přenos zemědělských ztrát na pětileté období. Některé automatické pobídky a výhody stanoví také zákon o středisku pro podporu investic v Ghaně.

Mezi specifické oblasti, které by potenciální investoři mohli zvážit, patří:

  • pěstování čerstvých ananasů pro domácí i mezinárodní trhy
  • zřízení komerčních balíren pro manipulaci s ovocem a zeleninou
  • produkce sójových bobů v komerčním měřítku
  • pěstování průmyslových plodin, zahradnických plodin, obilovin / zrnin, kořenů a hlíz pro národní, regionální a evropské trhy
  • výroba zlepšených semen a agrochemikálií (hnojiva, pesticidy, plevele)
  • poskytování sazenic stromů pro plantážní druhy, např. teak.
  • technologické a podpůrné služby včetně poskytování traktorů se základním zařízením, sázecích strojů a sklízečů, poskytování polního a laboratorního vybavení pro výrobu semen a agrochemikálií, budování kapacit podle norem, školení a certifikace atd.
  • marketingové a distribuční služby včetně společností poskytujících postprodukční služby (doprava, balení, skladovací zařízení a chladírenské dodávky), společnosti zajišťující distribuci vylepšeného osiva, výsadby a materiálů a agrochemikálií (hnojiva, pesticidy, plevele).

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět