GHANA POSILUJE INVESTICE DO LETECKÉ DOPRAVY

Ghaně dominuje odvětví silniční dopravy, které podle odhadů představuje asi 96 % celkové osobní a nákladní dopravy. Aby však vláda podnítila širší strategii diverzifikace, zvyšuje investice do letecké dopravy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vláda se pevně zavázala k oživení tohoto odvětví, když v roce 2016 vyčlenila celé ministerstvo pro odvětví letectví a pověřila ho mimo jiné zřízením národního dopravce. Ghana má potenciál stát se hubem pro západní Afriku. Země je centrem rozsáhlé mezinárodní (a národní) letecké sítě, která spojuje Ghanu s Afrikou a zbytkem světa.

ROZŠIŘOVÁNÍ LETIŠŤ

Většina velkých mezinárodních dopravců pravidelně létá na mezinárodní letiště Kotoka (KIA) v Akkře, hlavním místě vstupu do Ghany. Mezinárodní letiště Kotoka bylo nedávno zrekonstruováno a rozšířeno o nový terminál. Letiště je v současné době málo využívané, takže potenciál pro růst letecké přepravy cestujících zde rozhodně je. Existují plány na rozšíření dalších stávajících letišť a zřízení nových v ostatních regionech Ghany.

S průměrným ročním růstem 10 procent (před pandemií covid-19) je ghanská letecká doprava jedním z nejrychleji rostoucích a nejkonkurenceschopnějších průmyslových odvětví v subregionu západní Afriky. Podle Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) se Afrika v příštích 20 letech stane jedním z nejrychleji rostoucích leteckých regionů s ročním nárůstem téměř o pět procent.

PLÁN NOVÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI

Aby vláda dosáhla cíle učinit z Ghany letecký uzel v západní Africe, dala ještě podnět k tomu, aby byla zřízena společnost Home Based Carrier, která by poskytovala vnitrostátní, regionální i mezikontinentální služby a nabízela cestující veřejnosti možnosti výběru. Strategií vlády je přizvat soukromý sektor, aby vlastnil větší podíl investic.

Ghana je od úpadku Ghana International Airways (GIA) v roce 2010 bez státní letecké společnosti. Předchozí státní dopravce zkrachoval poté, co vláda zrušila jeho financování. Společnost GIA vlastnila ghanská vláda (70 %) a americké konsorcium GIA-USA (30 %). V době uzavření provozovala pouze jeden letoun B757-200. Ghana již podepsala memorandum o porozumění se společností EgyptAir (MS, Cairo Int’l) ohledně zřízení nové vnitrostátní letecké společnosti. V roce 2020 společnost EgyptAir potvrdila, že souhlasila s investicí počátečních 100 milionů USD do nového ghanského národního dopravce a s prvotní dodávkou čtyř neidentifikovaných letadel.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět