GHANA MODERNIZUJE ZEMĚDĚLSTVÍ, CHCE VÍCE PLODIN NA EXPORT

Sektor zemědělství je v Ghaně druhým největším zaměstnavatelem, na růstu HDP se ale podílí nejméně. Vláda proto dlouhodobě usiluje o restrukturalizaci ghanského zemědělství. Součástí programu „Planting for Food and Jobs“ jsou moderní technologie, ale i orientace na netradiční vývozní plodiny.

Ilustrační foto: Shutterstock

V roce 2020 bylo zemědělcům v rámci programu „Planting for Food and Jobs“ poskytnuto 806 kusů zemědělských strojů a zařízení. Dále bylo dovezeno jednoduché ruční a středně velké zemědělské vybavení v hodnotě 10 milionů eur, které mělo být poskytnuto drobným zemědělcům a skupinám pěstitelů na základě subvencí. Vláda také převzala dodávku 1000 sklizňových strojů na rýži a 700 multifunkčních mlátiček určených k distribuci pěstitelům rýže, aby zefektivnili sklizeň. Letos chce vláda pořídit další zemědělské stroje a zařízení v hodnotě zhruba 30 milionů USD, které rozdělí na podporu rozvoje mechanizace. Převládající formou organizací jsou v Ghaně rodinné zemědělské podniky, které vytvářejí přibližně 80 % celkové produkce odvětví.

Vývozu dominuje syrové kakao

Od koloniální éry struktuře ghanských zemědělských vývozů nadále dominují syrové kakaové boby, které se na devizových příjmech podílejí 60 procenty. Ve svém rozpočtovém prohlášení z roku 2021 vláda uvedla, že jejím střednědobým cílem je podporovat přidané hodnoty a rozšiřovat zpracování kakaa v zemi. V důsledku toho zahájila ghanská vláda politiku, jež podněcuje soukromý sektor k zakládání zpracovatelských závodů, které by zpracovávaly surové kakaové boby a zvyšovaly tak jejich hodnotu na trhu. Provozní kapitál na podporu kvalifikovaných domácích zpracovatelů kakaa má poskytnout státní revolvingový fond.

V zájmu rozšíření devizové základny vláda věnuje větší pozornost také pěstování a zpracování kávy. Program, v jehož čele stojí Ghanská rada pro kakao, již vedl ke zdvojnásobení produkce na více než 12 000 tun ročně při výnosech kolem 1,4 tuny na hektar. Ghana se snaží zvýšit produkci kávy o více než 300 procent. Celosvětově se hodnota kávového průmyslu odhaduje na 100 miliard USD. Afrika vydělává jen asi 2 procenta této částky, přestože je kontinent předním výrobcem a původním domovem kávy. Ghanská vláda je proto odhodlána zintenzivnit efektivní zapojení soukromého sektoru do hodnotového řetězce.

Africká dohoda otevírá trhy

Africká kontinentální zóna volného obchodu (AfCFTA) vytvořila pro vnitroafrický obchod příležitost k otevření trhů pro zemědělskou produkci. Ghana stojí v čele modernizace zemědělského sektoru, zhodnocuje své kakao a další přírodní zdroje a zvyšuje investice do odvětví kávy. V zemi tak vzniká vhodné prostředí pro potenciální investory, aby využili nejen ghanského, ale i afrického trhu jako celku. Pro české firmy a investory se jako příležitost jeví dodávky zemědělských strojů a zařízení. Nabízí se možnost poskytovat krmivo pro drůbež a stroje na přípravu krmiv pro ryby, jakož i přípravu kakaových bobů na vývoz a zpracování pro místní cukrářství. Otevírají se také příležitosti pro soukromé investice.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět