Francie rozšiřuje nízkoemisní zóny

Francie plánuje příští rok stávající čtyři nízkoemisní zóny rozšířit o dalších sedm oblastí. Do roku 2025 by pak postupně mělo zónu mobility s nízkými emisemi zavést každé město s více jak 150 tisíci obyvateli.

Nízkoemisní zóny přispěly v Paříži mimo jiné také k rozvoji cyklistiky. Foto Shutterstock

Plánované rozšíření nízkoemisních zón, které si klade za cíl výrazné snížení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy ve velkých městech, avizovala francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Barbara Pompili a šéf resortu dopravy Jean-Baptiste Djebbari. Zatímco dosud existují čtyři oblasti, kde se pravidla pro nízké emise uplatňují (Paříž, pařížská aglomerace, Lyon a Grenoble-Alpes-Métropole), v roce 2021 přibyde na seznam dalších sedm zón. V těchto jedenácti oblastech bude navíc od roku 2023 platit omezení provozu nejvíce znečišťujících vozidel (kategorie Crit’Air 3 až 5).  Místní úřady budou mít možnost stanovit ještě přísnější pravidla podle svých místních specifik a potřeb. Cílem tohoto opatření je rychlé zlepšeni kvality ovzduší a ochrana populace žijící ve velkých metropolích.

V rámci Občanské úmluvy o klimatických zákonech (Convention Citoyenne pour le Climat) plánuje Francie zintenzivnit své kroky ve prospěch lepší kvality ovzduší rozšířením systému nízkoemisních zón ve městech s více než 150 000 obyvateli do roku 2025, což by znamenalo vytvořeni dalších 35 zón mobility s nízkými emisemi. Francie tak potvrzuje své ambice v procesu ekologizaci ekonomiky, což povede k růstu poptávky po nových komponentech a zařízeních pro výrobu ekologicky šetrnějších aut.

Kvalita ovzduší je velkým problémem veřejného zdraví. Studie provedená společností Santé publique France odhaduje, že znečištění vzduchu je ve Francii příčinou 48 tisíc předčasných úmrtí ročně.  Jiné studie navíc naznačují, že úmrtnost lidí infikovaných nákazou covid-19 se významně zvyšuje ve městech, kde jsou lidé vystaveni jemným mikročásticím PM 2,5. Silniční doprava se podílí na emisích oxidů dusíku přibližně 60 % a na emisích jemných částic téměř třetinou.

Adriana Rocher, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět