Francie plánuje rozvoj příměstské vlakové dopravy

Paříž i další velká francouzská města trápí problémy s nadměrnou automobilovou dopravou, která působí dopravní zácpy, prodlužuje časy dojezdů a také výrazně přispívá ke znečištění ovzduší. Řada francouzských měst proto plánuje vybudovat síť příměstských regionálních vlaků podobné té, která existuje v regionu Île de France okolo Paříže.

Ilustrační foto: Shutterstock

Systém RER (Réseau Express Régional) propojující regionální vlaky Île de France se skládá z pěti linek a denně přepraví na 2,7 milionu cestujících. Síť RER kombinuje systém podzemní dráhy v centru Paříže a příměstské železnice s krátkými časovými intervaly mezi jednotlivými vlakovými spoji. V centru Paříže RER funguje jako pařížské metro, je však rychlejší a má méně zastávek. Již v roce 1977, kdy byla slavnostně inaugurována stanice Châtelet-Les Halles, propojující linky RER A a B, bylo cílem projektu odradit Pařížany a obyvatele předměstí od jízdy autem.

Chystá se desítka projektů

Podobný systém by měl podle nedávných vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona vzniknout i v dalších asi deseti francouzských metropolích a přispět tak ke zvýšení kvality každodenního hromadného cestování lidí za prací a zároveň podpořit snižování emisí. Vlaky mají umožnit lidem kvalitnější každodenní cestování na kratších trasách, bez potřeby využití osobního automobilu. 

Myšlenka rozšíření vlakové sítě typu RER do dalších oblastí Francie není úplnou novinkou. V roce 2020 vypracoval francouzský veřejný železniční dopravce, společnost SNCF, pro vládu zprávu, která identifikovala potřeby jednotlivých francouzských metropolitních oblastí v otázce mobility za využití stávající železniční infrastruktury. Podle této zprávy se měl rozvoj expresní metropolitní vlakové sítě prioritně zaměřit na města s vysokým podílem na populačním a demografickém růstu a dynamice pracovních míst. Aktuálně je v přípravě přibližně patnáct projektů po celé Francii, zejména v regionech Lille, Bordeaux, Grenoble a Aix-Marseille. Vzhledem k vysokým investičním nákladům na tyto projekty však bude teprve rozhodnuto, které z nich budou zahájeny přednostně.

Nejdále jsou v Alsasku

V nejpokročilejší fázi se nachází projekt regionu Grand Est, který plánuje vybavit město Štrasburk a departement Bas-Rhin Evropskou metropolitní expresní sítí a zavádí dodatečných 120 vlaků denně, které budou propojovat město Štrastburk s ostatními alsaskými městy. Ve městě Bordeaux nedávno proběhly veřejné konzultace o rozvoji místní železniční dopravy s cílem zvýšit frekvenci některých vlaků a zároveň provést celkovou revizi jejich provozu.

Projekt rozvoje expresní příměstské vlakové sítě okolo velkých měst po celé Francii si vyžádá obrovské investice a úzkou spolupráci mezi státem a regiony – nejen v otázce financování –  a neobejde se bez rozsáhlých prací na již existující železniční infrastruktuře. Odborníci odhadují, že zdvojnásobení podílu železniční dopravy ve Francii bude trvat 15 let a vyžádá si investice ve výši kolem 100 miliard eur. Plánovaný rozvoj a modernizace železniční sítě okolo velkých francouzských měst bude představovat příležitosti pro spolupráci se zahraničními dodavateli. Veřejné zakázky budou publikovány v oficiálním věstníku francouzské státní správy.

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět