FRANCIE HODLÁ VYUŽÍVAT GENERATIVNÍ AI, CHYSTÁ NOVÉ INVESTICE A PODPOŘÍ UNIVERZITNÍ KLASTRY

Francouzský stát chystá nové investice do přelomové technologie umělé inteligence. Generativní AI by měl více využívat také veřejný sektor a Francie podpoří devět univerzitních AI klastrů. Paříž má globální ambice – stát se „světovým centrem pro AI“.

Ilustrace: Shutterstock

Francouzský prezident Emmanuel Macron přednesl významný projev na téma umělé inteligence u příležitosti technologického veletrhu VivaTech v Paříži na konci května. Učinil několik prohlášení ohledně nových státních investic do této přelomové technologie a kroků, které se Francie zavazuje učinit pro podporu vývoje a využití AI.

PODPORA AI KLASTRŮ

Stát poskytne podporu ve výši 400 milionů eur devíti francouzským univerzitním AI klastrům (IA clusters), které jsou národními referenčními univerzitními centry v oboru IA vzdělávání. Cílem tohoto kroku je rozšířit nabídku vzdělávání v oboru AI a více než zdvojnásobit počet absolventů v této oblasti ve Francii ze stávajících cca 40 000 na 100 000 absolventů. Tyto prostředky budou alokovány prostřednictvím programu France 2030.

Prezident Macron zdůraznil, že je třeba, aby státní sektor začal výrazněji využívat generativní IA, přičemž prioritními mají být 4 sektory: zdravotnictví, soudy, školství a obrana.

ZVOLTE FRENCH TECH

Pro Emmanuela Macrona je rovněž zásadní, aby rostoucí využití umělé inteligence ve státní správě bylo příležitostí pro francouzské a potažmo evropské startupy těžit z francouzských veřejných zakázek. Konkrétně má každé ministerstvo do roku 2027 zdvojnásobit objem veřejných zakázek zadaných francouzským technologickým startupům, na což budou vyčleněny rozpočtové prostředky. V letech 2024-2027 by tak v souladu s programem „I choose French Tech“ měly nákupy přesáhnout 1 miliardu eur. 

Prezident dále oznámil vznik fondu pro financování startupů, na němž bude stát participovat z jedné čtvrtiny, a jenž má podpořit odvětví, která dosud měla špatný přístup k financování, ale jsou zároveň technologicky nejvíce navázána na AI, mikročipy a cloudové technologie. 

ZATÍM NEDOSTATEČNÉ KAPACITY

Prezident rovněž hovořil o nedostatečných kapacitách souvisejících s rozvojem umělé inteligence, ať už se jedná o potřebnou infrastrukturu z hlediska výpočetního výkonu, energetickou náročnost tohoto rozvoje či klíčových komponent, jakými jsou polovodiče. Ačkoliv Francie disponuje jistou konkurenční výhodou v podobě jaderné energie, ve výše uvedeném kontextu se jeví jako klíčové dodatečné investice nad rámec stávajících 2 miliard z programu France 2030, a to zejména privátní investice a prostředky z evropských fondů. 

Prvním krokem je kromě již existujícího nového superpočítače Jean Zay uvedení do provozu druhého exaskalárního superpočítače EuroHPC, financovaného z evropských zdrojů ve výši 540 milionů eur.

Foto: VivaTech

EVROPSKÁ AI TOVÁRNA

Ve Francii bude vybudováno evropské centrum „Usine IA“ (AI továrna) jako nové evaluační centrum pro AI, které má ambici stát se jedním z největších světových center pro hodnocení modelů umělé inteligence. V tomto středisku bude také sídlit pobočka AI Office Evropské komise, která bude poskytovat technickou expertízu v oblasti monitorování modelů umělé inteligence. 

Emmanuel Macron vyzval k zodpovědnému vývoji a využívání IA tak, aby veřejná debata ve společnosti mohla probíhat co nejširším a nejtransparentnějším způsobem a aby v těchto debatách nepřevládaly fake news nebo konspirační teorie. Proto je dle jeho slov zcela nezbytný globální přístup k AI a celosvětová diskuse s cílem globální regulace AI. Tato problematika by výhledově mohla být v kompetenci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

SVĚTOVÉ AMBICE

Cílem uvedených opatření je zdůraznit vůli Francie stát se  evropským i světovým lídrem na poli AI a profilovat Paříž jako „světové centrum pro AI“. Pozici světového hráče hodlá upevnit i v rámci připrav světového summitu o umělé inteligenci, který se bude konat v Paříži 10. a 11. února 2025 a který má navázat na loňský summit v Londýně a letošní v Jižní Koreji. Mezi účastníky by měla být jak Čína, tak i rozvojové země.

Podle Komise pro AI má využití umělé inteligence potenciál přispět k výraznému zvýšení hospodářského růstu ve Francii a ke zvýšení HDP o 250-420 miliard eur.

Politika rozvoje umělé inteligence je ve Francii zakotvena v Národní strategii pro umělou inteligenci (SNIA) z roku 2018. První fáze pomohla strukturovat národní výzkum v souladu s evropským plánem pro AI a cílem druhé fáze bylo od roku 2022 rozšíření AI do všech oblastí národního hospodářství s cílem přispět ke zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti. 

VELETRH VIVATECH

Letošní výše zmíněný technologický veletrh VivaTech přilákal rekordních 165 000 návštěvníků, z toho 11 000 zástupců startupů a vice než 2500 investorů. Pařížský veletrh pořádá skupina Publicis a Les Echos-Le Parisien a je každoročním místem setkávání podnikatelů, investorů, nadnárodních skupin, ale i významných osobností a politiků z celého světa.

Na letošním 8. ročníku bylo zastoupeno více než 120 zemí a své národní stánky zde mělo 40 zemí. VivaTech je obchodní veletrh a cílem jeho organizátorů je z evropské tech a startupové jedničky vybudovat veletrh světového měřítka.

Hlavním tématem byla umělá inteligence a její konkrétní dopady a využití napříč všemi obory v malých podnicích, velkých skupinách i ve výzkumu. Mimořádný zájem byl o healthtech a greentech inovace. Silné zastoupení zde měli jak tradiční, tak i noví automobiloví výrobci, kteří zde prezentovali technologické inovace budoucnosti.

Podle slov výkonného šéfa skupiny Les Echos – Le Parisien, organizátora veletrhu, je VivaTech „místem byznys setkání, kam si lidé jdou vyměnit vizitky, vymýšlet nové projekty a hledat investory”.

Návštěvníci si opět mohli prostřednictvím videokonference poslechnout i Elona Muska. Sestry Williamsovy, bývalé tenisové legendy, promluvily o jejich novém působení v oblasti tech a startupů, veletrhu účastnily i takové osobnosti, jako jsou Eric Schmidt (bývalý šéf Googlu), Robin Li (generální ředitel Baidu), Yann Le Cun (Meta) a Xavier Niel (Illiad), Arthur Mensch (Mistral AI – spoluzakladatel a CEO) a mnoho dalších

Veletrh navštívilo několik českých startupů v doprovodu agentury CzechInvest, CzechTrade a zástupci Velvyslanectví ČR ve Francii.

Lada Billardová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět