Francie chystá změny na přechodech s Británií

Francie se již připravuje na změnu režimu na svých hraničních přechodech s Velkou Británií po jejím vystoupení z Evropské unie. Přinášíme přehled chystaných změn v oblasti tranzitu zboží.

Většina kamionů, které překračují francouzsko-britskou hranici, míří z Calais do Doveru. Foto: Shutterstock

Zdaleka nejvíce kamionů, kolem 4 milionů ročně, míří do Velké Británie přes Calais. Z toho je zhruba 80 % kamionů z jiných zemí než z Francie. Na změnu pohraničního režimu se kromě celní správy nejvíce připravuje také veterinární správa a policie v kraji Hauts-de-France. Příprava na brexit tak přináší práci pro dalších 600 nově zaměstnaných celníků a 200 veterinářů.

Asi 50 až 100 kilometrů před Calais budou kontrolní stanoviště, aby se případné nesrovnalosti neřešily až na hraničním přechodu. Podobně jako při obchodu s jinými třetími zeměmi, budou specifické kontroly u následujících komodit:

– energie
– alkohol a alkoholické nápoje
– tabákové výrobky
– rostliny a rostlinné výrobky
– živá zvířata a živočišné výrobky
– chemické výrobky
– léčiva
– odpady
– zbraně, vojenský materiál a výbušniny
– zboží a materiál dvojího užití
– rybářské úlovky
– expresní a poštovní zásilky
– prázdné obaly

U dodávek do Irska přes území Velké Británie (takzvaný „land bridge“) se bude vybírat kauce.

Registrace u celních orgánů

Pro podávání celních prohlášení bude třeba mít registraci (číslo) EORI u celních orgánů země, kde má deklarant sídlo nebo bydliště. V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech. Registraci provádí všechny celní úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.

Nový postup na hraničních přechodech po brexitu se nazývá „chytrá hranice“ a bude mít tři hlavní znaky:

– celní předjednání přepravovaného zboží ve vnitrozemí a předání čárového kódu celního prohlášení dopravci

– identifikace vozidla (SPZ) spolu s čárovým kódem celního prohlášení přepravovaného zboží

– automatizovaná notifikace deklaranta o přechodu zboží přes hranici

Podle druhu zboží bude kamion na hraničním přechodu nasměrován buď do zeleného pruhu (průjezd bez zastávky) nebo do oranžového pruhu přes kontrolní stanoviště.

Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách francouzské celní správy Douane, kde bude po brexitu možné také využít odkaz na „Enveloppe logistique“ k vytvoření jednoho čárového kódu pro více celních prohlášení k různým zásilkám naloženým na jednom kamionu.

VÁCLAV ŽILKA, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet