Francie chystá investice do jádra i „zeleného“ vodíku

Francouzský prezident Emmanuel Macron představil nový investiční plán „France 2030“, který má ambice proměnit zemi v inovační a technologickou velmoc. Až 30 miliard eur poplyne v následujících pěti letech na podporu průmyslové konkurenceschopnosti, rozvoj průlomových technologií a ekologická opatření.

Francie chce investovat do zelených technologií, ale také do dalšího výzkumu využití jádra. Ilustrační foto Shutterstock

Investice se zaměřují na deset oblastí: jaderná energetika, „zelený vodík“, dekarbonizace průmyslu, bezuhlíková doprava – automobilová a letecká, zdravotnictví a biotechnologie, inovace v zemědělsko-potravinářském průmyslu, podpora startupů, kulturní a kreativní průmysl, vesmírný průmysl a investice do výzkumu oceánského dna.

Osm miliard eur z plánu France 2030 je určených pro sektor energetiky, na podporu dekarbonizace a odolnosti, „zeleného“ vodíku. Francie bude investovat miliardu eur do roku 2030 do nových nukleárních projektů a rozvoje průlomových technologií – vývoje menších reaktorů, jejichž hlavní výhoda spočívá v tom, že je bude možné vyrábět sériově a s nižšími náklady a navíc zjednoduší nakládání s jaderným odpadem.  Další půl miliardy eur půjde na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména výstavbu offshorových větrných parků a fotovoltaiky.

Gigatovárny na vodík i baterie

Významnou položkou je výroba „zeleného“ vodíku, který napomůže dekarbonizaci průmyslu, zejména výroby oceli, cementu a chemické výroby, ale také nákladní, autobusové, vlakové a letecké dopravy. Konkrétně plán uvolňuje dvě miliardy eur na výstavbu dvou gigatováren na výrobu zeleného vodíku. Francie má ambici stát evropským lídrem v tomto odvětví, především díky elektřině vyrobené v jaderných elektrárnách. 

Plán přiděluje čtyři miliardy eur na rozvoj „čisté“ dopravy. Konkrétním cílem je vyrobit ve Francii dva miliony vozidel na elektrický nebo hybridní pohon do roku 2030, a to především díky třem gigatovárnám na baterie. Snahou je znovu obnovit výrobu automobilů ve Francii, která klesla z 3,5 milionů vozů v roce 2005 na 1,5 milionů v roce 2020.  

Dvěma miliardami eur chce francouzská administrativa podpořit přelomové technologie v zemědělství, zejména robotiku, digitalizace a genetiku a startupy z oblasti AgriTech a FoodTech.

Pro sektor zdravotnictví je určených sedm a půl miliard eur, které mají podpořit vývoj a výrobu inovativních léčebných metod s využíváním umělé inteligence a kvantových technologií; investice budou putovat do výroby bioléčiv a inovativních zdravotnických prostředků. Konkrétním cílem plánu je vyrábět ve Francii do roku 2030 dvacet druhů bioléčiv proti rakovině a chronickým chorobám, včetně těch souvisejících se stárnutím populace, a inovativních zdravotnických prostředků.

Deeptech i výzkum vesmíru

Pět miliard eur půjde na rozvoj inovačních průmyslových startupů ekosystému „deeptech“, které dodávají převratné inovace v oblasti transformace průmyslu a přispívají tak ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví. Další investice jsou plánovány na výzkum vesmíru a rozvoj a vývoj opakovaně použitelných raket a mikrosatelitů

K zajištění úspěchu je nicméně potřeba splnit několik podmínek, mezi které patří zajištění dodávek materiálů a komponentů a investice do vzdělávání a rozvoj talentů. Šest miliard eur je proto vyčleněných na rozvoj francouzské výroby klíčových komponentů jako jsou polovodiče, rozvoj cloudových a kvantových technologií.

Řada projektů investičního plánu se bude vzhledem ke svému strategickému charakteru a významu realizovat ve spolupráci se zahraničními, zejména evropskými partnery. Představují proto příležitosti i pro české inovativní a technologické firmy a výzkumné instituce.

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět