Francie chce být atraktivnější, snižuje proto firemní daně

Francie patří k zemím s nejvyšším daňovým zatížením v EU, a současná francouzská administrativa se proto snaží o snižování povinných odvodů firem. Podle ministerstva hospodářství nižší daně za posledních pět let firmám ušetřily až 50 miliard eur.

Ilustrační foto: Shutterstock.

Ministr hospodářství Bruno Le Maire tuto částku označil za „největší za posledních dvacet let“. Ze sumy 50 mld. eur polovina připadá na daňové úlevy firmám a podnikům. Ve snaze posílit konkurenceschopnost francouzských podniků, podpořit nabídku a zachovat průmyslové kapacity vláda nadále pokračuje. Mezi hlavní opatření na podporu byznysu patří snížení daně z příjmu právnických osob a snížení daně z výroby.

Standardní sazba daně z příjmu právnických osob dosahovala ještě v roce 2017 ve Francii výše 33,33 % a byla jednou nejvyšších na světě. Během posledních tří let dochází k jejímu postupnému snížení až na 25 % v roce 2022. Cílem této reformy je vrátit sazbu korporátní daně ve Francii zpět na průměr zemí OECD, zvýšit ziskovost firem a podpořit firemní investice.

K tomuto opatření se přidalo snížení daně z výroby od začátku roku 2021, k němuž vláda přistoupila, aby pomohla nastartovat hospodářské oživení po koronavirové krizi. Vyslyšela tím dlouhodobé kritické hlasy zástupců podnikatelských kruhů na adresu příliš vysokých povinných odvodů firem. Vyplácené mzdy, firemní investice a produktivní kapitál firmy zatěžují ještě předtím, než vygenerují jakýkoliv zisk. Snížení výrobní daně v celkové výši 10 miliard eur ročně považuje exekutiva za stěžejní opatření na podporu firem.

Tímto krokem se snaží přispět k udržení průmyslových kapacit země, které se v posledních dvou dekádách z důvodu snižování nákladů přesouvaly za hranice Francie. Dalším důvodem je snaha o udržení průmyslového know-how, zachování soběstačnosti  v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, automobilový  nebo letecký průmysl, posílení konkurenceschopnosti francouzských firem a udržení zájmu zahraničních investorů o investování ve Francii.

Více daní Paříž neplánuje

Spolu s plánovanými investicemi, se kterými počítá francouzský plán obnovy, představují daňové reformy ve prospěch soukromých společností příležitost i pro potenciální české investory, kteří mají zájem podílet se na projektech přeměny ekonomického modelu země na více udržitelný, ekologický a digitální. Za zmínku stojí i to, že narozdíl od řady jiných zemí Francie ani nadále o zvyšování daní neuvažuje. Země tak může nabídnout lepší podmínky pro etablování zahraničních firem a přilákat investory z ciziny.

Adriana Rocher, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět