Firmy nesmí ztratit zahraniční trhy. Pomohou týmy českých ambasadorů

Bezprecedentní epidemie koronaviru již dnes představuje vážnou překážku pro české firmy, a to nejen z hlediska domácí výroby. S ohledem na narůstající bariéry zahraničního obchodu je stále problematičtější české výrobky dostat ke koncovým zákazníkům. Realizace a logistika mezinárodního obchodu se v tuto chvíli stává čím dál složitější, 84 % českého exportu míří do dalších států Evropské unie, kde je již nyní mnoho zemí koronavirem zasaženo a kde také zavádí mimořádná opatření. Restrikce se týkají i obchodu s naším největším mimoevropským partnerem, Spojenými státy americkými.

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR. Foto: MZV ČR

Okamžité kroky: Nouzový balíček služeb pro vývozce

Současná situace však nesmí vést k nenapravitelnému opuštění zahraničních trhů. Podíváme-li se do budoucna, musíme začít pracovat s příležitostmi, které budou spojeny s přislíbenými investicemi do ekonomik zemí jako Německo nebo Itálie, do modernizace zdravotnických služeb, nových sektorů spojených s bezpečností obyvatel a odolností ekonomik celé řady zemí.

Tým ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí oslovil české podnikatele a na základě jejich požadavků s okamžitou platností rozšiřuje a násobí služby pro firmy v zahraničí. K tomu poslouží především síť našich zastupitelských úřadů a zástupců států, díky nimž jsme schopni poskytovat služby ve více než 150 zemích po celém světě. Naše služby budou nabízeny zdarma. Navážeme tak na již oznámené programy Ministerstva průmyslu a obchodu a programy exportní pojišťovny EGAP a České exportní banky.

Základem jsou ověřené a aktuální informace

Klíčové v dnešní situaci, která se nejen v České republice vyvíjí každým dnem, jsou nejaktuálnější a nejpřesnější informace. Naši diplomaté v zahraničí zveřejňují zprávy o aktuálním vývoji ve svých teritoriích na webových stránkách zastupitelských úřadů (ve formátu www.mzv.cz/nazevmestaambasady), my v Praze informace doplňujeme svodně na stránkách export.cz a businessinfo.cz. Informace reagují na praktické dotazy, které od firem dostáváme. Síť expertů v zahraničí bude i nadále zjišťovat informace, které vývozci nemohou najít a ověřovat je, pokud jejich výklad není jednoznačný.

Chybějící cesty podnikatelů

V době, kdy není možné pořádat podnikatelské sektorové mise, ani zahraniční partnery přijímat v České republice, je důležité udržet s nimi kontakt a získat možnost v podnikatelských aktivitách pokračovat na dálku, zajistit kontinuitu obchodních styků i řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními. K dnešnímu dni proto ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR spouštíme nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA), který umožní českým firmám na zahraničních trzích operativně reagovat na tuto mimořádnou situaci díky spolupráci ambasády s místními experty. Program je financován z meziresortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Velká Británie a Mexiko.

Příprava na nové příležitosti

Momentální stav nebude trvat věčně, proto je potřeba být připraven, být „na značkách“, a to i v souvislosti se zmiňovanými stimulačními balíčky. Nyní můžeme také pracovat na analýze trhů a hledání nových kontaktů. Jednotná zahraniční síť českých ambasád a státních agentur je připravena analyzovat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty. Tyto služby budou firmám také poskytovány zcela zdarma. Díky moderním technologiím je možné se zahraničními kolegy komunikovat bez potíží.

Webináře nahradí chybějící mise a semináře

Než se obnoví mise a jednání podnikatelů v zahraničí, spouští Ministerstvo zahraničních věcí díky moderním technologiím webináře s ekonomickými diplomaty, kde se jich můžete zeptat nejen na aktuální situaci, ale také na příležitosti, které v teritoriu za běžných okolností jsou a které očekávají po odeznění epidemie (více o webinářích na www.export.cz/akce).

Steve Jobs říkal, že „v podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti“, a právě proto tu jsme. Neučíme exportéry tančit, neumíme za ně vyrábět a vyvážet, ale můžeme jim v současné mimořádné situaci nabídnout čas, profesionalitu a vstřícný přístup našich zástupců státu v zahraničí. Máme pocit, že teď nás potřebují více než kdykoliv dříve. Abychom to dokázali co nejlépe, musí vše fungovat jako dobře namazané soukolí. Uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo.

Společně to zvládneme. Zahraniční trhy nesmíme opustit, budeme hledat s exportéry nové příležitosti. V zahraničí jsme jeden tým, který buduje respekt České republice a pomáhá dávat práci našim lidem doma.

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět