FILIPÍNY USILUJÍ O ENERGETICKOU NEZÁVISLOST

Filipínská vláda dlouhodobě tlačí na energetickou nezávislost země rozšiřováním energetické sítě a vytvářením incentivní legislativy směrem k investicím v tomto důležitém sektoru. Hlavním cílem dlouhodobých reforem je snaha o snížení nákladů a cen elektřiny, které patří mezi nejvyšší v regionu Jihovýchodní Asie.

Jedním z významných zdrojů energie mohou i v budoucnu být filipínské řeky. Foto: Shutterstock

Ministerstvo energetiky Filipín formulovalo svůj průmyslový plán s podrobným popisem optimálního energetického mixu pro zemi, který je tvořen ze 70 procent zdroji základního zatížení – uhelnými, vodními, plynovými, jadernými a biomasovými elektrárnami. Dalších 20 procent by měly tvořit plynové zdroje takzvané „střední kapacity“ a 10 procent variabilní obnovitelné zdroje „špičkové kapacity“.

Legislativní a implementační rámec filipínské energetiky tvoří zákon s názvem „Electric Power Industry Reform Act  (EPIRA)“ z roku 2001, implementace modelu „ Build-Operate-and-Transfer“, zákon obnovitelných zdrojích energie z roku 2008 a zákon o energetické ochraně a účinnosti.

VYUŽITÍ LNG I GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

V několika posledních letech byly předloženy ministerstvu energetiky četné návrhy projektů pro využití zkapalněného plynu (LNG) zaměřené na výstavbu dovozních terminálů a dalších potřebných zařízení v hodnotě přes 64 miliard filipínských pes. Tyto projekty již byly schváleny národní vládou a jejich dokončení se očekává již v roce 2024. Další výstavba LNG terminálů se očekává před vyčerpáním jediného naleziště plynu v zemi „Malamapaya“ v roce 2027.

Celkově ministerstvo energetiky vyhlásilo v září 2020 více než 1000 různých energetických projektů. Zajímavostí je fakt, že ze zmíněných projektů má nejvyšší odhadovanou výrobní hodnotu geotermální energie navzdory menšímu počtu projektů, což podtrhává potenciál v oblasti nevyužitých geotermálních zdrojů v zemi. I z tohoto důvodu národní vláda schválila možnost 100% zahraničních majetkových vstupů do geotermálních projektů, jejichž počáteční investice dosahuje minimálně 50 milionů USD.

PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo energetiky zároveň vydalo moratorium na výstavbu nových uhelných elektráren v zemi. Cílem legislativních úprav je další podpora obnovitelných zdrojů a zajištění flexibilnějších dodávek energie v zemi, díky nimž bude možné lépe čelit změnám v poptávce a využít technologické inovace.

České firmy disponují technologiemi i globálními zkušenostmi a mohou Filipínám nabídnout rychlé řešení zvláště v oblasti obnovitelných zdrojů. Pro pevnější ukotvení na filipínském trhu je důležitá spolupráce s místními partnery a korporacemi či zaslaní takzvaných „unsolicited proposals“.

Benjamin Žiga, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět