FILIPÍNY SE MOHOU STÁT ASIJSKÝM LÍDREM VE VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE

Filipíny mají potenciál stát se lídrem v rozvoji větrné energie v Asii díky unikátním geografickým podmínkám, které jsou příznivé pro výstavbu offshorových i pevninských větrníků. Předpokladem ale je, že se vláda plně zaváže k využívání obnovitelné energie, zlepší schvalovací procesy pro udělování koncesí a posílí energetickou přenosovou soustavu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Tato zjištění přináší Globální rada pro větrnou energii (GWEC) ve své zprávě „Capting Green Recovery Opportunities from Wind Power in Developing Economies“.

ZATÍM MALÝ PODÍL

Sektor větrné energie má v zemi značný potenciál a mohl by poskytnout výkon až 76 GW, přesto však její využívání nyní představuje pouze malý podíl z celkového energetického mixu Filipín. Zpráva poukázala na to, že zatímco současná vláda veřejně podporuje tlak na zelenou obnovu země a využívání obnovitelných zdrojů, v praxi spíš více prosazuje rozvoj zdrojů na zkapalněný zemní plyn (LNG) jako alternativy k pořád dominantnímu uhlí.

GWEC proto vyzývá vládu, aby se zavázala k větší podpoře obnovitelné energie jako preferovaného zdroje energie v zemi. Kromě vyššího zastoupení obnovitelné energie v rámci filipínského energetického plánu by se pozornost vlády měla zaměřit i na pořádání technologicky specifických aukcí. Vláda by rovněž měla ve větší míře zadávat studie proveditelnosti pro výstavbu nových zdrojů větrné energie.

POTÍŽE S BYROKRACIÍ

Potíž dalšího rozvoje větrné energie představuje i výrazná byrokracie spojená se zprovozněním větrných elektráren. Současný systém povolování obnovitelné energie v zemi je zdlouhavý, složitý a byrokratický. Provozovatelé větrných elektráren potřebují získat povolení od přibližně 15 různých úřadů a také od regionální administrativy. Určité zlepšení však přináší zákon o Energy Virtual One Stop-Shopu (EVOSS), který má za cíl omezit zdlouhavé administrativní procesy a přilákat více investic do energetického sektoru. Díky EVOSS vzniká online platforma, na které se mohou potenciální realizátoři energetických projektů zaregistrovat, předkládat požadovanou dokumentaci, platit příslušné poplatky a sledovat stav svých žádostí v rámci povolovacího procesu.

Vzhledem k nedostatku místních výrobců a poskytovatelů technologií pro výrobu větrné energie mají šanci i české firmy. Do zelené obnovy Filipín se mohou zapojit přímo výstavbou větrných elektráren či dodávkami potřebného vybavení z pozice subdodavatelů, uplatnění ale najdou i ve sdílení know-how a technologických znalostí a také při posilování nedostatečných kapacit energetické přenosové soustavy.

Maroš Guoth, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět