Filipíny hledají cesty, jak rozvíjet veřejné zdravotnictví

Filipíny v roce 2019 přijaly univerzální zákon o zdravotní péči (Universal Healthcare Law), který umožňuje občanům přístup ke zdravotnickým službám. Státní nemocnice jsou ovšem podfinancované a země tak hledá nové investory i dodavatele technologií.

Ilustrační foto Shutterstock

Podle nového zákona jsou všichni obyvatelé automaticky zařazeni do vládního Národního programu zdravotního pojištění (National Health Insurance Program -NHIP). Stát také poskytuje také financování filipínské zdravotní pojišťovně (PhilHealth) z příjmů generovaných jinými státními společnostmi a navýšením takzvané daně z hříchu („sin tax“), což pomáhá při poskytování prostředků do zdravotnictví a snižuje celkové výdaje filipínské domácnosti na zdravotní péči.

Aby bylo zajištěno jeho řádné provádění, zákon rovněž zavádí reformy k řešení stávajících problémů, jako je nedostatek a nerovnost v distribuci zdravotnických pracovníků po celé zemi, jakož i překrývající se funkce agentur veřejného zdraví. Množství a kvalita infrastruktury, zařízení a technologií však zůstávají přetrvávajícími problémy, jenž značně brzdí zkvalitnění zdravotnictví.

Země nedosahuje standardů WHO

V současné době je na Filipínách pouze 1 456 nemocnic, z nichž 32 % jsou státní, zbytek jsou soukromá zařízení. Tyto statistiky jsou pod standardy Světové zdravotnické organizace (WHO), kdy podle nichž by měl požadovaný počet nemocnic dosáhnout 5250. Veřejná zdravotnická zařízení obvykle uzavírají partnerství s příslušnými subjekty soukromého sektoru prostřednictvím programu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). PPP také pomáhá řešit rozpočtové problémy ministerstva zdravotnictví. Na rok 2021 byla resortu zdravotnictví přidělena částka 210,2 miliardy filipínských pes (95 mld. Kč), z čehož pouze 14,6 mld. pes (6,6 mld. Kč) bylo přiděleno na pozemní stavitelství a nákup technologií a vybavení. Většina peněz byla poskytnuta společnosti PhilHealth na každodenní provoz veřejných nemocnic po celé zemi.

Nové technologie mají zelenou

Expanze a vývoj zařízení řídí růst trhu v sektoru zdravotnických prostředků v zemi. Při realizaci infrastrukturních projektů národní vláda očekává, že se sektor výroby zdravotnických prostředků v příštích několika letech rozšíří o 744,7 mil. USD. Země se také přesouvá do zdravotnického sektoru více závislého na technologiích, protože přijímá a zavádí řešení, jako je umělá inteligence a mobilní aplikace. Na druhé straně farmaceutickému trhu nadále dominují generika, a to kvůli platným filipínským zákonům, které rozšiřují režim maximální maloobchodní ceny léků (MDRP). Ten zahrnuje 87 léčivých přípravků nebo molekul a 133 kombinací nebo přípravků na nejčastější choroby v zemi.

Na filipínském trhu již působí řada českých firem se zdravotnickými prostředky. Patří sem výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek Linet, výrobce inkubátorů TSE Medical či výrobce přístrojů pro odborné ambulance, rehabilitaci a kardiologii BTL Medical Technologies. S rostoucí tendencí sektoru a požadavky na kvalitnější péči představují Filipíny potencionální trh pro české výrobce v oblasti zdravotnictví.

Benjamin Žiga, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět