Filipíny cílí na data z vesmíru. Hledají know-how pro satelity

Filipíny zintenzivňují snahy o průzkum vesmíru a usilují zejména o efektivní využívání kosmických dat. Angažují se v mezinárodních programech a kromě tradičních partnerů hledají nové zájemce o průmyslovou a vědeckou spolupráci, ale i dodávky komponent a know-how pro satelity.

Ilustrační foto Shutterstock

Filipínská vesmírná agentura (PhilSA) začala fungovat teprve v roce 2019, ale za tuto krátkou dobu se jí už povedlo ujít dlouhou cestu. Personálně se rozrostla na tým čítající 170 zaměstnanců a další růst se očekává i v příštích letech. O tom, že využití vesmírných dat je pro místní vládu prioritou, svědčí i kontinuální růst rozpočtu PhilSA. Ten se od roku 2020 více než zečtvernásobil a v roce 2024 státní rozpočet počítá s příspěvkem pro PhilSA v rekordní výši, která v přepočtu činí 660 milionů Kč.

Ve svých ambiciózních plánech PhilSA navazuje na předchozí filipínské kosmické aktivity. Plánuje proto pokračovat ve vývoji družic v kategorii CubeSat (série Maya) i větších, padesátikilových satelitů třídy Diwata. U zrodu filipínského vesmírného programu stála spolupráce s Japonskem, ale kromě tradičních partnerů se Filipíny nyní obhlížejí po dalších partnerech a v hledáčku je i Česko. Ředitel PhilSA se koneckonců o možnostech a kvalitách českého vesmírného průmysl mohl přesvědčit v průběhu konference Czech Space Week.

Příležitosti existují zejména v průmyslové spolupráci. PhilSA by sice uvítala co nejvíc komponent do satelitů od místních firem, ale na Filipínách chybí potřebný ekosystém a firmy jsou schopny vyvinout a vyrobit jenom limitovaný sortiment. Právě zde by se mohly uplatnit české firmy, které vyvíjí a vyrábí komponenty do satelitů různých kategorií. Filipíny však nemají zájem jen o jednotlivé součástky, ale také o získání know-how a posílení kapacit vlastního průmyslu. Proto by rády navázaly i spolupráci, která by zahrnovala transfer technologií, know-how či licencí pro výrobu na Filipínách.

Data pro zemědělství i klima

Neméně významné jsou možnosti spolupráce při zpracování kosmických dat a vývoji aplikací pro jejich použití v oblasti zemědělství (včetně rybolovu), předcházení negativním důsledkům klimatických změn či v reakci na přírodní katastrofy. Právě využití kosmických dat hraje ústřední roli v rámci účasti Filipín v EU programu Copernicus, kde PhilSA získala unijní grant na vybudování datového centra pro zpracování vesmírných dat.

Filipíny mají zájem i o internacionalizaci univerzitního výzkumu. PhilSA disponuje vlastním grantovým programem, ze kterého hradí stipendia filipínským studentům pro studium na zahraničních vysokých školách v magisterských a doktorských programech souvisejících s průzkumem vesmíru či aplikací kosmických dat.

Maroš Guoth, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět