FILIPÍNY ČELÍ KRIZI ODPADŮ, ČESKÉ FIRMY NABÍZÍ ŘEŠENÍ

Nakládání s odpady na Filipínách v současnosti čelí řadě výzev. Populace země rychle roste a to má za následek nárůst množství produkovaného odpadu. V mnoha oblastech země navíc chybí vhodná infrastruktura pro řádné nakládání s odpadem, což vede k poškozování životního prostředí. Na Filipínách proto existuje jasná potřeba lepších technologií pro nakládání s odpady a české firmy mají příležitost podílet se na řešení tohoto akutního problému.

Ilustrační foto: Shutterstock

Odhaduje se, že Filipíny denně vyprodukují téměř šedesát tisíc tun odpadu a v souvislosti s růstem populace toto číslo v budoucnu ještě poroste. Naprostá většina odpadu končí bez jakékoliv separace a dalšího využití na skládkách anebo v moři, přičemž studie označují Filipíny za největšího znečišťovatele oceánů plastovým odpadem na světě a za třetího největšího producenta znečištění plasty na světě (hned za Indií a Čínou).

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADU

Vláda si je vědoma tohoto akutního problému, a proto přišla s ambiciózním plánem na hromadné uzavírání povrchových skládek odpadu a umístění zařízení na opětovné využití odpadového materiálu do tisíců správních jednotek v zemi. Některé obce plánují po uzavření povrchových skládek vybudování zařízení určených pro přeměnu odpadu na energii prostřednictvím projektů PPP. Využitím odpadu pro výrobu energie se zabývají probíhající projekty ve městech Tagum a Dagupan, které jsou již v předkonstrukční fázi. Quezon City, nacházející se v aglomeraci hlavního města, plánuje v rámci projektu PPP s rozpočtem 5,3 miliard korun vybudovat integrované zařízení pro nakládání s pevným odpadem, schopné zpracovat až 3000 tun odpadu denně. Mezi další subjekty, které mají zájem o vybudování zařízení pro proměnu odpadu na energii, patří provinční vlády Zamboanga, Sibugay a městské vlády v Cebu i Davao.

ČESKÉ FIRMY NABÍZÍ ŘEŠENÍ

Velvyslanectví ČR v Manile uspořádalo s klastrem WASTen sérii konferencí „Clean Philippines: Solutions to the Waste Pollution“ zaměřených na odpadové hospodářství a waste-to-energy technologie. Klastr WASTen vyslal na Filipíny sedm zástupců reprezentujících rozličné firmy sdružené v klastru, aby představili své technologie a navázali nové kontakty. Iniciativa klastru WASTen byla podpořena i Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které akci zaštítilo video-zdravicí přednášenou náměstkem Marianem Piechou.

Během konferencí ve třech největších filipínských městech (Manila, Cebu a Davao) členové WASTen představili a diskutovali různé české technologie a postupy pro nakládání s pevným odpadem, zejména řešení pro separaci odpadu, přeměnu odpadu na energii a přeměnu plastového odpadu na materiál podobný betonu. Přednášející také představili výhody technologií a to, jak mohou pomoci Filipínám při překonávání problémů s nakládáním s pevným odpadem. V rámci konferencí se také uskutečnila diskuse u kulatého stolu, kde proběhla výměna znalostí mezi českými experty a filipínským publikem. Konference se zúčastnili filipínští stakeholdeři v oblasti nakládání s pevným odpadem, včetně Williama Cuñada, ředitele Úřadu pro environmentální management Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů Filipín, který české účastníky pozval i na navazující schůzku ve svém úřadu. Celkově se zástupci klastru WASTen měli možnost potkat a diskutovat s desítkami zainteresovaných subjektů z řad provozovatelů skládek odpadu, firem zabývajících se recyklací i místních samospráv (zejména odborů životního prostředí).

Maroš Martin Guoth, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět