FILIPÍNSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ POTŘEBUJE INVESTICE

Filipínské ministerstvo zemědělství intenzivně apeluje na současnou vládu ohledně navýšení rozpočtové alokace na realizaci zemědělských projektů, které jsou dlouhodobě podfinancované. Ministerstvo požaduje přibližně 535 miliard filipínských peso (přibližně 241 miliard Kč) na realizaci infrastrukturálních projektů vedoucích ke zlepšení zemědělské produkce v zemi.

Terasovitá rýžová pole na Filipínách. Foto: Shutterstock

​Sektor zemědělství byl vždy považován za největšího zaměstnavatele na Filipínách s podílem přes 25 % celkové pracovní síly. V posledních několika letech, ale docházelo k velice kolísavému vývoji tohoto důležitého sektoru, jehož podíl na HDP Filipín klesá od roku 2015 (v roce 2019 přibližně 8,5 %) z důvodu slabé produktivity, nedostatečné diverzifikace, malé míry mechanizace a nízkých alokací ze státního rozpočtu. Další problém zemědělského sektoru je náchylnost vůči nepříznivým přírodním živlům, jako jsou tajfuny, sucha a sopečné erupce, které každoročně ohrožují zemědělskou produkci. Ničivé důsledky pro zemědělce mají také epizootické nákazy jako například ptačí chřipka či africký mor prasat.

FILIPÍNSKÁ POPTÁVKA

Mezi požadované projekty patří především chladírenské sklady, záchytné nádoby na déšť a silniční spojení farem a trhů. Ministerstvo také připravuje plány na instalaci kontrolních systémů na hraničních přechodech a v přístavech v celé zemi za účelem zamezení vstupu nakažených zvířat, nelegálních rostlin a ryb, které mohou ohrozit místní zemědělství.

Vláda intenzivně prosazuje mechanizaci zemědělství, která má zvýšit nejen produktivitu farem, ale zároveň pomoci v době živelných katastrof. Vzhledem k nedostatečnému rozpočtu uvažuje ministerstvo o modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Na rok 2021 byly ministerstvu zemědělství přiděleny finanční prostředky v hodnotě 66,4 miliardy filipínských peso z požadovaných 284 miliard. Navrhovaný rozpočet je tak ještě nižší než v roce 2020, kdy celková alokace rezortu činila 79,9 miliard peso.

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ INICIATIVY

I přes složitou situaci v podfinancovaném sektoru zemědělství České republika nadále pomáhá zemědělskými iniciativami.  Největší ostrovy Luzon a Cebu v minulém roce navštívila skupina českých expertů v oboru mlékárenství s cílem představení efektivních procesů zpracování mléka. Projekt byl realizován ve spolupráci s Národním úřadem pro mléčné výrobky (NDA-National Diary Authority) a v rámci projektového cyklu Aid For Trade Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky.

Hodnocení a doporučení odborníků byla zdokumentována ve dvou různých příručkách vydaných pro místní chovatele mléka a zaměstnance NDA a byla úspěšně předána ministrovi zemědělství Williamu Darovi. Projekt bude pokračovat i v roce 2021, kdy čeští odborníci na mléčné výrobky opět navštíví Filipíny. V návaznosti na tento projekt organizuje velvyslanectví webinář o zpracování mléka a mléčných výrobků.

Velvyslanectví zároveň nepřetržitě podporuje české značky, které mají v úmyslu vstoupit na filipínský trh, i ty, které už jsou zde přítomné – jako například tradiční výrobce traktorů Zetor. Vzhledem k tomu, že jejich místní distributor má pobočky v Manile a Davao, mají traktory Zetor potenciál oslovit více domácích farmářů a pomoci zvýšit míru zemědělské mechanizace.

Benjamin Žiga, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět