EXPORTNÍ TRANSAKCE ROKU 2022 – GE AVIATION, TRANSCON A PROZAX

Výrobce leteckých motorů se stoletou tradicí, dodavatel celých letišť do Afriky a vývozce výrobní linky do Indie – právě tyto české firmy získaly mimořádné ocenění v soutěži Exportér roku 2022. Společné ceny České exportní banky a státní pojišťovny EGAP za nejlepší exportní transakce podpořené státem patří společnostem GE Aviation, Transcon Electronic Systems a Prozax.

Společnost Transcon Electronic Systems letos dokončila rekonstrukci regionálního letiště Saint-Louis v Senegalu. Fakticky šlo o výstavbu nového letiště. Na zakázce se podílela řada dalších českých firem. Foto: Velvyslanectví ČR v Dakaru

V případě GE Aviation obě finanční instituce, které jsou pilíři státní podpory exportu, ocenily vývoz leteckých motorů na Mauritius a jejich údržbu pro společnost Inter Ocean Aviation. Společnost Transcon Electronic Systems dokončila rekonstrukci regionálního letiště Saint-Louis na severu Senegalu, fakticky šlo ale o dodávku celého nového letiště. Firma Prozax pak vyvezla do Indie výrobní linky na postřikování polotovaru pneumatik.

Oceněné transakce ukazují, že čeští exportéři dál navazují na slavné tradice českého strojírenství i dalších průmyslových oborů a zároveň nabízejí řešení, která odpovídají globální poptávce ve 21. století. Tito vývozci navíc dokáží zapojit mnoho svých dalších partnerů v Česku jako subdodavatele a opírají se o tuzemskou výzkumnou a vývojovou základnu.

Překonanou minulostí nemusí být ani vývoz větších investičních celků – na dodávku „českého“ letiště Saint-Louis navazuje projekt dalších čtyř „leteckých přístavů“ v Senegalu. Jedná se tak o největší exportní zakázku pro české vývozce v subsaharské Africe za posledních více než šedesát let.

Letošní ročník soutěže Exportér roku je již osmadvacátý v pořadí. Soutěž pořádá Hospodářská komora ČR a Střední podnikatelský stav.

GE AVIATION

Přední výrobce leteckých motorů se stoletou tradicí zároveň masivně investuje do vývoje motorů zcela nové generace. Financování od České exportní banky a pojištění úvěru pro předexportní financování od státní pojišťovny EGAP již několik let přispívají k vývozu leteckých motorů  GE Aviation na Mauritius a jejich údržbě pro společnost Inter Ocean Aviation. Letadla s těmito motory jsou využívána zejména pro humanitární účely v Africe, ale i pro dopravu v odlehlých oblastech Afriky a Jižní Ameriky, kde často představují jedinou možnost spojení se světem.

„Tato transakce je jedním z úspěchů českého leteckého průmyslu, tedy odvětví, které Česká exportní banka i EGAP dlouhodobě podporují,“ doplnil k ocenění předseda představenstva ČEB Daniel Krumpolc.

PROZAX

Otrokovický výrobce jednoúčelových strojů dodal do Indie postřikovací linky do gumárenského průmyslu. Linky jsou určeny pro vnitřní i vnější postřik velkorozměrových zemědělských pneumatik před vulkanizací. Celkový objem kontraktu byl ve výši 4,6 milionů euro. Pojištění úvěru pro předexportní financování této zakázky poskytla firmě exportní pojišťovna EGAP.

„Díky tradiční exportní orientaci jsou zařízení společnosti Prozax provozů na výrobu pneumatik v mnoha zemích Evropy, Ameriky, Asie i Afriky. To svědčí o dobrém jménu společnosti a vysoké kvalitě jejích produktů. Jsem rád, že EGAP pomohl s krytím rizik, aby tato zakázka mohla být úspěšně realizována,“ uvedl předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Společnost Prozax se specializuje na vývoj a výrobu strojů a linek pro gumárenský průmysl, působí na trhu již více než dvacet pět let. Indický trh, kde se nově budou podílet na výrobě pneumatik pro zemědělské stroje, je v tomto období charakteristický silným rozvojem výroby s požadavky na vysoký stupeň automatizace a robotizace. Indie buduje moderní průmyslovou výrobu s nejvyššími požadavky na kvalitu a české firmy jsou součástí tohoto procesu. Díky úspěšně realizovanému pilotnímu projektu získala společnost Prozax na indickém trhu další zakázky.

TRANSCON

Společnost Transcon Electronic Systems z Frýdku-Místku dokončila rekonstrukci letiště Saint-Louis na severu Senegalu. Jde o první z pěti regionálních letišť, která bude česká firma v africké zemi modernizovat – fakticky postaví celá nová letiště. Celková výše kontraktu dosahuje 161 milionu eur. Projekt financují Česká exportní banka a Komerční banka, pojistila ho státní exportní pojišťovna EGAP. Výstavba je založena na světově unikátním konceptu modulárních letištních systémů vyvinutém společností Transcon, který připomíná „letištní lego“. Mezi subdodavateli je řada dalších českých firem.

Rekonstrukce pěti regionálních letišť v Senegalu je největším českým projektem v subsaharské Africe za posledních více než 60 let, jsem rád, že jsme podpořili projekt, který má velký synergický efekt pro český průmysl – podílí se na něm téměř desítka dalších renomovaných českých firem,“ dodal k ocenění předseda představenstva ČEB Daniel Krumpolc.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět