EXPORT DO USA MÁ VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTU. PROSAZUJÍ SE I ČESKÉ STARTUPY

Český vývoz do Spojených států v roce 2021 vzrostl ve srovnání s předchozím rokem téměř o 12 procent a poprvé překročil hodnotu 5 miliard dolarů. Spojené státy pro Česko zůstávají největším vývozním trhem mimo Evropu. „Trh USA je velmi vyspělý a má obrovský potenciál díky více než 300 milionům spotřebitelů. Zároveň se jedná o trh mimořádně konkurenční a komplikovanější ve srovnání s trhem zemí EU,“ říká v rozhovoru pro Export.cz Jiří Janíček, vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.

Letecký průmysl je symbolem moderní americké ekonomiky, zároveň jde o klíčové odvětví pro český export. Ilustrační foto: Shutterstock

Jaké sektory zažívají v postpandemickém období ve Spojených státech největší boom?

Rozvíjet se bude například sektor energetiky. Americká vláda vyhlásila ambiciózní plán přechodu k čisté energetice, s čímž souvisí očekávané masivní investice do větrných turbín a solárních panelů, do technologií založených na vodíku, do elektromobilů a vybudování sítě 500 tisíc dobíjecích stanic, do odolnosti sítě, i zvýšení energetické účinnosti a zateplování budov. Důležitou roli nízkouhlíkového zdroje si i za nové administrativy udrželo jádro.

Podobně je na tom dopravní infrastruktura. Schválený plán rozvoje infrastruktury americkou administrativou v listopadu loňského roku předpokládá objem investic ve výši 1,2 bilionu dolarů. Zaměřen je především na konkrétní projekty výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic, výstavbu letišť, přístavní infrastruktury pro vodní a zámořskou dopravu. Počítá též s podporou přechodu na elektrická vozidla či autobusy s nízkými emisemi. Podporuje digitalizaci a technickou vybavenost pro všechny druhy dopravy a podporu nových technologií, což může být šance i pro české firmy.

Největší boom zažíval v období pandemie herní průmysl. Koronavirová pandemie zasáhla zábavní průmysl v USA v nebývalé míře a omezila kulturní události, pohostinství i cestování. Výjimkou je jeho herní branže, která se stává ekonomickým gigantem a jedním z nejrychleji se rozvíjejících průmyslových oborů v zemi a zaznamenává rekordní zisky i výdaje. Vzhledem k faktu, že pandemie stále ještě neskončila, je pravděpodobné, že herní průmysl bude i nadále dominantní částí tohoto průmyslu.

Spojené státy jsou jednou z našich nejdůležitějších exportních destinací z hlediska přidané hodnoty exportovaného zboží. Rýsují na americkém trhu z pohledu českých exportérů a investorů nové příležitosti?

Z hlediska struktury je česko-americký obchod charakteristický vyšší mírou přidané hodnoty – dominuje letecký sektor, elektronické přístroje a strojírenské produkty, unikátní kovovýrobky či měřící a vědecké přístroje. Trh Spojených států je klíčový pro letecký průmysl. Čeští výrobci lehkých sportovních letadel zaujímají významný podíl na trhu, významný je oboustranný obchod s leteckými motory. Stejně tak je americký trh důležitý pro zbrojní průmysl – na USA připadá zhruba 30 % veškerého odbytu českých zbraní a střeliva (v případě revolverů a pistolí to v roce 2021 bylo 70 %).

Exportní příležitosti lze pak identifikovat zejména ve vysoce inovativních oblastech, jakými jsou umělá inteligence, pokročilá výroba, nanotechnologie, kybernetická bezpečnost, i v celých sektorech spojených s vysokou přidanou hodnotou, jakými jsou informační technologie, Life Sciences, automobilový sektor či energetika. Spojené státy jsou v těchto odvětvích tahounem nových trendů – například v automobilovém průmyslu to jsou elektromobilita a autonomní vozidla.

Během pandemie vzniklo ve Spojených státech velké množství nových firem. Vyplatí se také českým startupům uvažovat o vstupu na americký trh?

Ano, to se jednoznačně vyplatí. Startupům pomáhají při vstupu na americký trh programy CzechDemo, CzechMatch a CzechAccelerator, které je přivádí do New Yorku, San Francisca a dalších amerických měst. Díky těmto programům a projektům ekonomické diplomacie PROPED ministerstva zahraničí pak české startupy získávají možnost účasti na technologických veletrzích a konferencích jako například CES Las Vegas. Zde získávají zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků, zahraničních expertů i investorů a ujišťují se, zda je pro ně americký trh tím správným pro zahraniční expanzi.

Jak se vyvíjí obchodní vztahy mezi Českem a Spojenými státy v posledních letech? Jaký dopad na ně měla pandemie a nové trendy, které zaznamenáváme v době restartu ekonomik po pandemii?

Po setrvalém růstu hodnoty českého vývozu do USA v předchozích letech a jeho poklesu v důsledku pandemie koronaviru v roce 2020 vzrostl český vývoz do USA v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem téměř o 12 procent a poprvé překročil hodnotu 5 miliard dolarů. Obrat vzájemné obchodní výměny překonal v roce 2021 poprvé hodnotu 10 miliard dolarů. Celkově se v letech 2010 – 2021 hodnota českého vývozu do USA více než zdvojnásobila.

USA jsou pro Česko největším vývozním trhem mimo Evropu – až do Brexitu i největším vně Evropské unie. Mezi všemi exportními odbytišti se USA loni umístily na 11. místě, přičemž na USA připadá 2,7 procenta celkového českého vývozu a vzájemný obchod vykazuje přebytek ve prospěch Česka. Podle metodologie TiVA Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové banky je role USA v českém exportu ještě výrazně vyšší díky nepřímému obchodu. USA jsou možná ve skutečnosti druhým až pátým nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. V obchodu se službami je význam USA ještě vyšší: na USA připadá 6,7 procenta veškerého vývozu českých služeb, přičemž ČR vykazuje přebytek. Vliv pandemie na český export do USA, aspoň soudě podle výsledků českého exportu do USA v roce 2021, by už měl být překonán.

Spojené státy jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU a mnozí čeští exportéři americký trh dobře znají. Co byste ale poradil těm, kteří se tam chystají poprvé?

Trh USA je velmi vyspělý a má obrovský potenciál díky více než 300 milionům spotřebitelů. Zároveň se jedná o trh mimořádně konkurenční a komplikovanější ve srovnání s trhem zemí EU. Měly by sem proto vstupovat firmy finančně stabilní a s dlouhodobější vizí, protože uspět obchodně v USA je běh na delší trať, nejedná o jednorázový trh. Vstup na americký trh by tedy měly firmy dobře zvážit, zjistit o něm co nejvíce informací, a následně se rozhodnout, zda chtějí a mohou na tomto trhu dlouhodobě působit.

Kde mohou české firmy, které o expanzi na americký trh teprve uvažují, získat základní informace o místních specifikách včetně kultury obchodního jednání?

Ucelenou informaci o aktuální situaci, hospodářství i obchodních zvyklostech najdou exportéři v Souhrnné teritoriální informaci či na webu Ambasády ČR ve Washingtonu. Pro bližší seznámení se s teritoriem a možnostmi expanze je dobré využít seminářů a osobních konzultací s ekonomickými diplomaty či pracovníky agentury CzechTrade, která má v USA také své zastoupení.

Další informace o podnikatelských příležitostech pro české firmy ve Spojených státech můžete získat na chystaném webináři s českými ekonomickými diplomaty v USA, který proběhne dne 16. 3. od 15:00 SEČ přes platformu WebinarJam.

Anna Urbanová, vedoucí oddělení, Odbor ekonomické diplomacie MZV

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět