EVROPSKÝ BYZNYS BUDE VŮČI INDII HOVOŘIT JEDNOTNÝM HLASEM

Delegace Evropské unie v Indii společně s Velvyslanectvím ČR v Dillí podporují spolupráci a společný postup evropských firem směrem k indické vládě a její obchodní politice. Uvítaly proto vznik evropské obchodní komory Federation of European Business in India (FEBI). Ta má sloužit jako jednotný a vlivný hlas při prosazování zájmů evropských exportérů a investorů v Indii zastupující firmy, národní bilaterální obchodní komory i oborové svazy. Benefitovat z členství mohou také české exportní a investiční firmy všech velikostí.

Foto: Shutterstock

EU přitom klade důraz na participaci velkých podniků a obchodních komor stejně jako malých a středních podniků z široké škály oborů. FEBI se bude zaměřovat zejména na sektory aerospace a obrany, automobilového průmyslu, zemědělství, potravinářství a zemědělských technologií, chemického průmyslu, farmaceutického průmyslu a technologií ve zdravotnictví, financí a pojišťovnictví, spotřebního a luxusního zboží, telekomunikací, ICT a elektronického obchodu, strojírenství a kapitálových statků, energetiky a obnovitelných zdrojů, dopravy, dopravní infrastruktury a logistiky. Většina z těchto sektorů je prioritou také pro český export a české investice v Indii.

USNADNIT PŘÍSTUP NA KOMPLIKOVANÝ TRH INDIE

FEBI má sloužit jako platforma pro silné kolektivní prosazování evropských zájmů při odstraňování široké škály překážek na indickém trhu a také usnadňovat přístup evropských firem na komplikovaný indický trh. Má v plánu pomáhat evropským firmám s tématy, jako je zdanění a celní procedury, ochrana práv duševního vlastnictví, pracovní právo, celní poplatky, bankovnictví a přeshraniční transakce, zjednodušování obchodu a podnikání, slaďování standardů a investice.

V současné fázi FEBI otevřela možnost participace pro zájemce o členství také z řad malých a středních firem. V červenci 2024 by pak měla disponovat funkčním sekretariátem a mělo by proběhnout první pravidelné každoroční setkání jejích členů. Do čela FEBI bude zvoleno představenstvo z řad členů a také výkonný prezident.

ŠANCE PRO ČESKÝ BYZNYS

Členství ve FEBI může být významné pro české exportéry, investory a odvětvové svazy, kteří chtějí prosazovat zájmy českého byznysu při jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií a dohodě o ochraně investic mezi EU a Indií. Jednání o těchto dohodách, které mají za cíl odstranit překážky na trhu, usnadnit bilaterální obchod a investice mezi EU a Indií, byla obnovena v roce 2022.

Čeští exportéři čelí v Indii řadě tarifních, ale zejména netarifních bariér obchodu v oblasti standardů, licencí, vývozních/dovozních omezení a prostředí veřejných zakázek. EU vypracovala studii, která mapuje očekávání evropských firem působících v Indii od budoucí obchodní dohody. České firmy mohou těžit také z lepšího přístupu k hlavním vyjednavačům a vyjednávacím týmům evropské i indické strany nebo z účasti zástupců FEBI na vrcholných politických fórech, jako je EU-India Summit. Také slibuje své členy pravidelně informovat o novinkách z oblasti obchodních politik, daňového a legislativního prostředí, nařízení a regulací Indie. Velvyslanectví ČR v Dillí se chystá s federací úzce spolupracovat a vnímá její důležitost jako doplňujícího elementu k existující národní síti kontaktů hájící české hospodářské a obchodní zájmy v Indii.

Členský poplatek na rok podle jednotlivých kategorií:

Patron Members                             € 10 000

Premier Members                          € 1 900 (obrat v Indii větší než 20 milionů €)

Growth Sector Members             € 1 000 (obrat v Indii až 20 milionů €)

MSME Members                             € 500 (obrat v Indii menší než 5 milionů €)

Pro více informací je možné kontaktovat přímo Federation of European Business in India: contactus@febi.co.in.

Laura Vlachová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět