EVROPSKÉ PRÁVNÍ KNOW-HOW MÍŘÍ Z ČESKA NA UKRAJINU

Podpora Ukrajiny může mít různé podoby a Česko dokázalo rychle reagovat na Putinovu agresi jak dodávkami zbraní napadené zemi, tak humanitární pomocí. Nyní z Česka na Ukrajinu míří také právní know-how – ukrajinský překlad obsáhlého komentáře tuzemských právníků k zakládajícím smlouvám Evropské unie. Kyjev se chystá k zahájení přístupových jednání s EU a publikace přeložená z češtiny bude pro ukrajinské experty prvním podobným dílem v jejich rodném jazyce.

Foto: Hynek Glos, UK

Nekončící válka na Ukrajině vyvolává obavy, jestli dřívější předpoklady ohledně úspěšné obnovy země nebyly příliš optimistické. Zkušenosti z rekonstrukce jiných oblastí světa, které si v posledních desetiletích prošly válečnými konflikty, také nejsou příliš povzbudivé. V případě Ukrajiny a jejích mezinárodních spojenců je ale důležité „světlo na konci tunelu“ ve formě budoucího členství země v Evropské unii.

„Cesta do Evropy“ poskytuje Ukrajincům další motivaci v boji s agresorem, pro zahraniční donory je garancí, že finanční podpora neskončí v propadlišti ekonomického modelu všudypřítomné korupce a mocných oligarchů, dobře známého z předválečného období. Prioritou Ukrajiny je vojenské vítězství, ale to neznamená, že by pro ni bylo know-how v oblasti evropského práva méně významné – jednáním o veškerých aspektech členství v EU bude muset věnovat také velké úsilí.

INTELEKTUÁLNÍ EXPORT

Česko si prošlo rozhovory o vstupu do EU relativně nedávno a o poznatky i zkušenosti z přelomu tisíciletí se mohou opřít také tuzemští právníci. České know-how tak může být pro Ukrajince zvlášť přínosné. Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek při nedávném slavnostním křtu ukrajinského překladu v Karolinu navíc poznamenal, že české právní myšlení je ukrajinskému velmi podobné. Pro ukrajinské čtenáře bude česká publikace stravitelnější, než kdyby dostali překlad třeba německého nebo britského komentáře.

Václav Šmejkal ze stejné fakulty, který společně s Michalem Tomáškem vedl tým 35 českých autorů publikace, považuje předání ukrajinského překladu bojující zemi za důležité gesto, ale také za významný intelektuální export. Publikace v rozsahu 1780 stran totiž reálně pomůže expertům, kteří se budou podílet na přípravách vstupu Ukrajiny do EU.

ČTYŘI ČESKÉ UNIVERZITY

Komentář ke Smlouvě o fungování EU, Smlouvě o EU a Listině základních práv EU je dílem kolektivu autorů z právnických fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Západočeské univerzity. Jedním ze spoluautorů je také Martin Smolek, vrchní ředitel Sekce právní a konzulární ministerstva zahraničí. Vydání publikace bylo načasované k předloňskému českému předsednictví v Radě EU. Tehdy tým přišel s myšlenkou oslovit zkušené překladatele a vydat komentář také v ukrajinštině. Nápad podpořil i premiér Petr Fiala.

Distribuce překladu na Ukrajině už začala, publikace je (na rozdíl od původního vydání v češtině) k dispozici všem zájemcům zdarma – v tištěné nebo elektronické podobě. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák na slavnostním křtu upozornil, že podobný komentář ve vlastním jazyce nemají k dispozici ani některé členské země EU.

VĚDA I OSVĚTA

Václav Šmejkal už registruje pozitivní reakce k českému daru na Ukrajině. Iryna Ševčenko z oddělení mezinárodní spolupráce Ústavního soudu Ukrajiny ocenila, že dílo bude sloužit mnoha ukrajinským právníkům na cestě Ukrajiny k členství v EU. Ljubov Kotova z Právnické fakulty Východoukrajinské národní univerzity zdůraznila, že publikace přispěje k vědeckým i osvětovým aktivitám – studentům, přednášejícím i jí samotné. Poděkování všem českým autorům zaslala také například prorektorka Užhorodské národní univerzity Myroslava Lenďel.

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková při slavnostním křtu ukrajinského překladu upozornila, že tato pražská univerzita pomáhá lidem z napadené země i dalšími způsoby. Nabídla místa ke studiu stovkám ukrajinských studentů a studentek, někteří z nich už své studentské programy absolvovali. Univerzitě Karlově se podle Mileny Králíčkové také podařilo podpořit ukrajinské akademiky a akademičky. Desítky vědců původem z Ukrajiny na konci února debatovaly v Karolinu o tom, jak mohou žádat o evropské výzkumné granty, jak se mohou zapojovat do univerzitních aliancí nebo do projektu Eastern Partnership University Cluster.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět