EVROPSKÁ UNIE PODPOŘÍ MODERNIZACI BOSENSKÉ ENERGETIKY

Evropská unie poskytne Bosně a Hercegovině 70 miliónů eur na modernizaci energetiky. Do všech šesti zemí regionu západního Balkánu vyčlenila EU celkem jednu miliardu eur. Podpora bude distribuována prostřednictvím grantů a finance půjdou na podporu výstavby projektů obnovitelných zdrojů, modernizace elektrických přenosových soustav, ústředního vytápění a schémat energetické účinnosti pro staré obytné budovy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen během své návštěvy západního Balkánu oznámila výši částky a slíbila podporu všem zemím regionu loni v říjnu. Střednědobá a dlouhodobá podpora bude občanům a firmám k dispozici prostřednictvím grantů v rámci hospodářského a investičního plánu EU (EIP) pro západní Balkán. Finance jsou určeny k řešení bezprostředních důsledků energetické krize a restrukturalizace přenosové sítě. Dohoda o financování energetického podpůrného balíčku s Bosnou a Hercegovinou byla podepsána v první polovině února tohoto roku.

Pro vyplacení první tranše alokovaných prostředků ve výši 63 milionů eur je nezbytné formální schválení dohody Radou ministrů Bosny a Hercegoviny. Před vyplacením finančních prostředků se očekává, že Bosna a Hercegovina obdrží od Evropské komise kladné hodnocení pokroku při provádění Akčního plánu přijatého Radou ministrů Bosny a Hercegoviny v prosinci. Tento Akční plán uvádí opatření, která by měly místní orgány uplatňovat, aby využily prostředky z balíčku energetické podpory na vyšší efektivitu v oblasti energetiky.

Podpora bude distribuována prostřednictvím grantů a finance půjdou na podporu výstavby projektů obnovitelných zdrojů, modernizace elektrických přenosových soustav, ústředního vytápění a schémat energetické účinnosti pro staré obytné budovy. Finance podpoří rovněž energetickou bezpečnost a elektroenergetické infrastrukturu. Tady se jeví příležitost pro české firmy podílet se na revitalizaci a rekonstrukci infrastruktury a energetických objektů.

Aleš Ottmár, ekonomický diplomat

Ines Terza, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět