EVROPSKÁ OBCHODNÍ KOMORA V MYANMARU POMÁHÁ I ČESKÝM FIRMÁM

Evropská obchodní komora v Myanmaru sdružuje firmy z EU/EHS působící na tamním trhu a hájí jejich zájmy. Využít jejích služeb, které zahrnují poskytování průběžných a ověřených ekonomických a právních informací, ale i individuální poradenství, mohou nově i české firmy.

Ilustrační foto Eurocham Myanmar

Evropská obchodní komora v Myanmaru (EuroCham Myanmar) vznikla v roce 2014 s oficiální podporou EU, avšak je nezávislou organizací. Od samého počátku měl EuroCham Myanmar mezi svými cíli podporu zájmů evropských firem ve vztahu k myanmarským orgánům a veřejnosti, publikování návodů pro investory a tržních analýz, ale i pořádání různých akcí pro své členy.

EuroCham Myanmar zpracovává každý pracovní den pro své členy newsletter, který je ve zdejším stále více regulovaném mediálním prostředí cenným zdrojem relevantních a ověřených informací. Připravuje také čtvrtletní zprávy o dopadech vývoje na trhu ve vztahu k evropským investorům, které poodkrývají jejich záměry ohledně dalšího působení v zemi.

Pro českého zájemce o vstup na myanmarský trh se jeví jako nejhodnotnější okruh individuálních poradenských a asistenčních služeb soustředěných v business centru. Tým EuroChamu, složený ze zahraničních i místních expertů se znalostí aktuální situace na trhu, dokáže evropským firmám pomoci v oblastech jako je průzkum trhu.

V rámci EuroChamu Myanmar navíc působí 11 oborových skupin, které se zaměřují na získávání a sdílení obchodních a regulatorních informací relevantních pro konkrétní odvětví. S ohledem na složení a zájmy členské základny aktuálně fungují oborové skupiny pro potravinářství a zemědělství, automobilový průmysl, stavebnictví, spotřební zboží, energetiku, textil a oděvy, zdravotnictví, právo a daně, logistiku a dopravu a víno a destiláty.

Ze 123 firem a organizací sdružených v komoře je zhruba pětina německých (22 firem), dále z Francie (16), Spojeného království (15), Nizozemska (14) a Švýcarska (11). Celkově je v komoře zastoupeno 15 evropských zemí a velvyslanectví ČR je vůbec prvním členem komory ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Členy komory je také několik myanmarských firem a společností z dalších zemí, pro které je obchodování mezi EU/EHS a Myanmarem podstatnou částí jejich činnosti.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět