EU investuje v Indii miliardy eur. Zapojit se mohou i české firmy

Unijní iniciativa Global Gateway má za cíl mobilizovat mezi lety 2021 a 2027 po celém světě investice do infrastruktury ve výši 300 miliard eur. Global Gateway míří i do Indie, kde se projekty zaměřují především na oblasti udržitelné urbanizace a energetické transformace. Kromě přínosů pro místní rozvoj znamenají tyto investice také příležitost pro zapojení českých firem.

Foto Shutterstock

Evropský plán investic do rozvoje globální infrastruktury, iniciativa Global Gateway, pracuje s Team Europe, který spojuje zdroje a aktivity EU, rozvojových bank, členských států a jejich rozvojových agentur a finančních institucí. Všichni aktéři se pak pomocí vhodných finančních nástrojů, zejména zvýhodněných půjček, snaží mobilizovat veřejné i soukromé investice a zvýšit tak pozitivní dopady svých aktivit. Od roku 2021 bylo v Indii v rámci Global Gateway investováno přes 7 miliard eur. Na tomto čísle se významně podílely zejména Evropská investiční banka (EIB), rozvojové agentury Francie (AFD) a Německa (GIZ), rozvojové banky Německa (KfW) a Nizozemska (FMO) a samotná EU. A investice budou pokračovat – jen samotná EIB deklarovala připravenost investovat v Indii 1 miliardu eur ročně.

Projekty v 10 městech

Tematicky se Global Gateway v Indii v roce 2024 i dlouhodobě soustředí zejména na dvě prioritní oblasti – udržitelnou urbanizaci a energetickou transformaci. Do těchto oblastí také od roku 2021 mířila velká většina investovaných prostředků. V praxi jde často o projekty výstavby metra a zlepšení městské dopravní infrastruktury. Od roku 2021 takové projekty s podporou Global Gateway probíhaly nebo probíhají v 10 indických městech (Bhopal, Pune, Nagpur, Agra, Kanpur, Lucknow, Banalore, Kochi, Suar a Ahmedabad) a na jejich financování bylo vyčleněno přes 3 miliardy eur. Dále se projekty zaměřují zejména na cirkulární ekonomiku a nakládání s odpadem, financování obnovitelných zdrojů energie (OZE) nebo podporu malých a středních podniků v ochraně klimatu.

Indie patří s odhadovaným růstem HDP 7,8 % v roce 2023 k nejrychleji rostoucím ekonomikám a na léta 2024 a 2025 předpovídá Mezinárodní měnový fond růst 6,8 % a 6,5 %. Vzhledem k velikosti trhu, rychlému hospodářskému růstu a rozvoji mnoha sektorů nabízí Indie významné obchodní a investiční příležitosti pro české firmy. Iniciativa Global Gateway tyto šance ještě rozšiřuje.

Příležitosti: metro i energetika

Příležitosti pro české firmy se otevírají zejména v oblasti udržitelné urbanizace včetně výstavby metra a energetiky, zejména obnovitelných zdrojů energie. Indie zaměřuje na cenově dostupná a udržitelná energetická řešení a během příštích pěti až šesti let se chystá investovat do energetiky 67 miliard dolarů. Indická vláda se také zavázala zvýšit elektrifikaci milionů domácností a zvýšit využívání biopaliv a obnovitelných zdrojů energie, což Indii staví do pozice klíčového hráče na světovém energetickém poli. Do budoucna se Indie také hodlá stát světovým centrem pro výrobu a export vodíku.

Tendry podle mezinárodních standardů

Možností zapojení je vícero. Veřejné zakázky na velké infrastrukturní projekty podpořené Global Gateway vyhlašují místní implementující organizace – například státní nebo městské dopravní podniky (metro corporations) v případě stavby metra. Financování z evropských zdrojů neznamená, že mají evropské firmy v nabídkovém řízení výhodu. Takové tendry se ale musí řídit standardy stanovenými financující institucí (například EIB, KfW, AFD apod.), což může pro české a evropské firmy znamenat srozumitelnější a přívětivější prostředí. Vyhlašované výzvy k podání nabídek je třeba sledovat na stránkách implementujících organizací nebo na online tendrových portálech jednotlivých indických států. Přehled o chystaných projektech nabízí stránky finančních institucí, jako je EIB, AFD, KfW, GIZ a další. Například na stránkách EIB aktuálně nalezneme informace o možných půjčkách pro druhou fázi výstavby metra v Nagpuru (240 milionů eur) a příměstskou železnici v Bangalore (300 milionů eur), které jsou právě v procesu vyhodnocování.

České firmy se také mohou ucházet o veřejné zakázky na poradenské služby zveřejňované na portálu EU. V neposlední řadě je možné další příležitosti nalézt na Team Europe Partnerships Portal. V případě dotazů se zájemci z řad společností mohou obracet na obchodně-ekonomické oddělení velvyslanectví.

Laura Vlachová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět