EU A INDIE POSILUJÍ SPOLUPRÁCI V OBLASTI VYSOCE VÝKONNÝCH POČÍTAČŮ

Až pěti miliony eur podpoří letos Evropská unie rozvoj spolupráce s Indií v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (High Performance Computing, HPC). Nově zveřejněná grantová výzva se zaměřuje především na využití HPC v oblasti biomedicínského výzkumu, klimatické změny, předvídání přírodních katastrof a kvantové výpočetní techniky. Ve všech těchto oblastech přináší už dnes využití HPC značné výhody a zabývá se jimi i indická Národní mise pro superpočítače (NSM).

Futuristický kvantový procesor. Ilustrace: Shutterstock

Na počátku současných aktivit stojí dohoda o spolupráci v oblasti HPC a kvantových technologií z listopadu 2022, ve které si EU a Indie stanovily prioritní oblasti společného zájmu. Obdobné priority později identifikovala také nově vzniklá Rada EU-Indie pro obchod a technologie v květnu 2023.

Aktuální grantová výzva má pomoci tyto plány uvést v realitu. Na straně EU ji vyhlásil Společný podnik European High Performance Computing (EuroHPC JU) již v únoru 2024 a návrhy mohou být díky prodloužení lhůty předkládány až do 6. června 2024. Paralelně zveřejnilo svou výzvu cílenou na indické instituce i indické ministerstvo pro elektroniku a IT (MeitY).

PRIORITNÍ OBLASTI

Mezi prioritní oblasti využití HPC, kterých se mají návrhy týkat, patří biomedicína a přírodní vědy (např. bioinformatika, biomolekulární výzkum), přírodní hrozby (např. povodně, požáry, zemětřesení) a modelování počasí a klimatu.

EuroHPC chce přispět k posílení evropského ekosystému HPC v prioritních oblastech, zlepšit sdílení informací a expertízy, podpořit mobilitu výzkumných pracovníků a techniků mezi Indií a EU, jejich přístup k pokročilým superpočítačům a vytvořit plán budoucí spolupráce a prioritních oblastí. Všechny navržené projekty mají počítat s konkrétním zapojením indických partnerů.

Celkový rozpočet výzvy je 5 milionů eur a je financována z evropského programu pro výzkum a inovace Horizon Europe. Cílem je vybrat jeden komplexní projekt, kterému bude na „evropské straně“ poskytnuto 100% financování. Související aktivity na indické straně bude hradit indické ministerstvo.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY A VÝZKUMNÍKY

Aktuální rychlý rozvoj spolupráce mezi Indií a EU je příležitostí i pro české firmy a výzkumné instituce. Nejedná se přitom pouze o možnost předložení vlastního projektu v současné výzvě, ale také o zapojení do aktivit vítězného projektu a o využití celkově slibného momentu pro spuštění vlastních aktivit.

Detailní informace k aktuální výzvě naleznete na portálu Evropské komise. V případě zájmu o detailnější informace se zájemci z řad společností a výzkumných institucí mohou obracet na obchodně-ekonomické oddělení velvyslanectví.

Eva Kopecká, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět