ETIOPSKÉ INDUSTRIÁLNÍ PARKY LÁKAJÍ INVESTORY, POSILUJÍ PRŮMYSL

Etiopská Industrial Parks Development Corporation (IPDC) otevřela nový průmyslový park nedaleko města Dire Dawa. Parky, kterých je celkem třináct, se nacházejí v okolí větších měst, jsou napojené na strategické komunikace a nabízejí komplexní zázemí. I díky industriálním parkům etiopská průmyslová produkce roste a z nových zahraničních investic v zemi mohou těžit i české firmy.

Etiopie hodně sází na textilní průmysl. Foto: Shutterstock

Etiopie za pomoci značných objemů zahraničních investic ve spolupráci s Čínou buduje klíčové infrastrukturní projekty a směřuje zemi k intenzivnějšímu průmyslovému rozvoji. Industriální parky vznikaly od roku 2014 pod hlavičkou IPDC s cílem přilákat zahraniční investice. Parky poskytují dostatečné a atraktivní prostředí pro převedení výroby do Etiopie, což je spolu s levnou pracovní silou a velkým lokálním trhem hlavní motivací zahraničních investorů.

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ TEPNY

Parky jsou situovány v okolí velkých měst s dostupnou leteckou dopravou a většina z nich je napojena i na etiopskou železniční síť mezi Addis Abebou a Džibutskem. Právě přes přístav v Džibutsku prochází naprostá většina etiopského zahraničního obchodu. Parky poskytují nájemcům komplexní zázemí včetně zajištění bezpečnosti areálu, dodávky energií, ale také vybudované výrobní haly připravené k nastěhování zahraničních podniků. Parky taktéž disponují dostatečným prostorem pro další rozvoj.

Park v Dire Dawě je jedním z nejnověji otevřených parků. Svou polohou u druhého největšího města v zemi i etiopsko-džibutské železnice a s přístupem k mezinárodnímu letišti patří pro investory k atraktivním destinacím. Navíc se nachází v klidné oblasti se stabilní bezpečnostní situací. Většina parků, včetně toho v Dire Dawě, se soustředí na textilní průmysl, což je jeden ze směrů, kterým se chce Etiopie ve své industrializaci ubírat. Existují ale také specializované parky pro rozvoj informačních technologií nebo farmaceutického průmyslu. Dalším důležitým odvětvím industriálních parků je potravinářský průmysl a zpracování zemědělských produktů.

Etiopská vláda projekty industriálních parků hodnotí kladně, neboť se skutečně podařilo do země přivést některé významné producenty textilu. Dle posledních, vládou prezentovaných, dat v prvních devíti měsících etiopského finančního roku (od července 2020) průmyslové parky exportovaly zboží za 610 milionů amerických dolarů a zaměstnávaly 89 000 pracovníků. Podle IPDC byly za poslední 3 roky výnosy z exportu kolem 600 milionů USD a vynaložené náklady na výstavbu parků ve výši 1,5 miliardy USD se navrátily již ze 40 %. Podíl průmyslu na etiopském HDP se od roku 2014, pravděpodobně i díky průmyslovým parkům, výrazně zvyšuje.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Etiopské industriální parky nabízejí příležitosti i pro české společnosti. Největší zájem je o globální společnosti zabývající se textilním průmyslem, ale možnosti se nabízejí i v dalších odvětvích. Například v Etiopii rozvinutý pivovarnický průmysl poptává velké množství sladu. Navzdory výstavbě sladovnických provozů zahraničními společnostmi zůstává místní poptávka po sladu nedostatečně pokryta a nadále je potřeba dovážet slad ze zahraničí. S růstem průmyslové produkce a vstupem nových privátních hráčů na trh, kterému dosud dominují státní podniky, se mohou pro české společnosti otevřít i další obchodní příležitosti.

Díky vládním pobídkám, kvalitní infrastruktuře a především levné pracovní síle se mohou zdát podmínky pro investice ideální. Přesto se však investoři musejí mít na pozoru. V souvislosti s prohlubující se zahraničněpolitickou a vnitropolitickou nestabilitou je aktuálně v některých oblastech výrazně zhoršená bezpečnostní situace. To v současné době prakticky paralyzuje provoz také v industriálním parku v Mekelle.

Jindřich Mikel, stážista

Pavel Šára, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Addis Abebě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět