ETIOPIE VYVÁŽÍ ELEKTŘINU DO SOUSEDNÍCH ZEMÍ, POSILUJE PŘENOSOVOU SÍŤ

Etiopie se od listopadu 2022 stane klíčovým dodavatelem elektrické energie pro Keňu na základě dohody společností Kenya Power a Ethiopia Electric Power. Stane se tak v návaznosti na smlouvu o nákupu elektřiny platnou do roku 2047, dle které bude Etiopie v první fázi vyvážet 200 MW ročně. Díky vývozu se zvýší příjmy Etiopie v zahraniční měně, což je pro Addis Abebu klíčovou ekonomickou prioritou, stejně jako rozvoj a modernizace existující přenosové a distribuční sítě.

Rozvoj přenosových sítí v Africe má přispět také ke snížení chudoby. Ilustrační foto: Shutterstock

Celková investice do projektu činí 1,26 miliardy amerických dolarů. Světová banka poskytla úvěr ve výši 684 milionů dolarů, Africká rozvojová banka 338 milionů USD a francouzská rozvojová agentura 118 milionů USD. Etiopská vláda a keňská vláda financují 32, respektive 88 milionů USD. Součástí je také projekt tzv. „keňsko-etiopské elektrické dálnice“, plánovaný od roku 2011. Jeho dokončení vyžaduje výstavbu 1068 kilometrů dlouhého přenosového vedení, které bude schopno přenášet až 2 GW elektrické energie. Elektrická dálnice přispěje také k úsilí 11 zemí tvořících Eastern Africa Power Pool o snížení chudoby. Cílem je integrovat sítě Tanzanie, Ugandy, Rwandy a také Etiopie i Keni.

ENERGIE DÍKY OBŘÍ PŘEHRADĚ

Etiopie plánuje zvýšit export elektrické energie díky výstavbě přehrady Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), která podle vládního narativu dokonale zapadá do cílů udržitelného rozvoje, ale také do zelených vizí aktuální vládní garnitury. Rozšiřování a modernizace přenosové sítě probíhá v rámci ambiciózního programu s názvem National Electrification Program s cílem zpřístupnit elektrickou energii lidem žijícím mimo současnou hlavní síť do roku 2025.

V první fázi dohody bude Etiopie vyvážet do Keni 200 MW elektřiny, ve druhé fázi se tento objem zdvojnásobí. Dalším státem, se kterým se Etiopie dohodla na vývozu elektrické energie, je Jižní Súdán, kam bude vyvážet 100 MW elektrické energie v příštích třech letech. Tento objem plánuje postupně zvýšit na 400 MW. Etiopie vydělává ročně přibližně 50 milionů USD na vývozu elektrické energie do sousedních zemí včetně Súdánu a Džibutska a bude se snažit zintenzivnit své úsilí pro získání 400 milionů USD v příštích 10 letech.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Budování „elektrické dálnice“ a další rozšiřování a posilování přenosové i distribuční sítě za účelem pokrytí potřeb vlastního obyvatelstva a posílení vývozního potenciálu je příležitostí pro české firmy, které se mohou podílet především na subdodávkách komponentů. Poptávka bude po technologických zařízeních pro rozvodny, transformátorech, řídících prvcích, a v neposlední řadě i po technologiích umožňujících monitorování ztrát.

Jan Kallus, stážista

Pavel Šára, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Addis Abebě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět