ETIOPIE INVESTUJE DO DOPRAVY, LÁKÁ INVESTORY

Ministerstvo dopravy Etiopie představilo při příležitosti logistického investičního summitu své projekty na příští desetileté období. Jejich celková hodnota dosahuje částky odpovídající šesti současným etiopským ročním rozpočtům. Na investicích se mají významně podílet soukromí investoři.

Ilustrační foto z Addis Abeby: Shutterstock

Prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a dalších forem spolupráce s privátním sektorem chce Etiopie výrazně posílit svou silniční a železniční síť, poskočit v žebříčku konkurenceschopnosti logistiky a zvýšit počet mezinárodních pasažérů, které etiopská letiště ročně odbaví.

Podle prezidentky země a ministryně dopravy je posilování infrastruktury důležitou součástí desetiletého plánu rozvoje Etiopie. Klíčovým tématem příštích let je přivést do sektoru, kterému dlouhodobě dominuje stát, soukromé firmy. Ministerstvo dopravy si jako své hlavní cíle stanovilo vytvoření 1,4 milionu nových pracovních míst, posílení silniční sítě o 71 % na 246 tisíc kilometrů, posun Etiopie v žebříčku logistické konkurenceschopnosti na 40. místo z aktuálního 126., zčtyřnásobení objemu mezinárodních cestujících na etiopských letištích na více než 48 milionů a vybudování 4 000 kilometrů železnic. (Nyní má Etiopie 690 kilometrů.)

ŽELEZNICE I DÁLNICE

Ethiopian Railway Corporation je jednou z institucí, které se na implementaci plánu ministerstva dopravy Etiopie budou podílet. Mezi její hlavní priority patří vybudování železnice z Ayisha do přístavu v Berbeře (Somaliland), která by se napojila na již existující trať propojující hlavní město Addis Abebu s přístavem v Džibuti. Odhadovaná cena stavby je přes 1,5 miliardy USD a Ethiopian Railway Corporation již nyní shání investory, kteří by se do projektu chtěli zapojit. Součástí plánů je i výstavba výrobny náhradních dílů pro železniční dopravu přímo v Etiopii. Ethiopian Roads Authority má v plánu postavit 5 nových dálnic v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru a společných podniků, investice mají dosáhnout 1,3 miliardy USD. Nové dálnice by měly propojit hlavní město a následující regionální centra: Ambo, Debre Birhan, Wolkite, Miesso a Gohatsion.

POUČENÍ Z MINULÝCH NEDOSTATKŮ

Ministerstvo dopravy Etiopie ujišťuje případné investory a zájemce o bližší spolupráci, že se při přípravě aktuálních plánů poučilo z nedostatků těch minulých. Před zahájením všech nových projektů by měla být připravena studie proveditelnosti a analýza sociálních a ekonomických dopadů z multidisciplinárního pohledu. Zároveň ministerstvo přislíbilo zavést transparentní monitorovací a hodnotící mechanismy během každé fáze projektového cyklu.

Pavel Šára, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Addis Abebě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět