Elektronický obchod v Kambodži prudce roste, zapojily se i české firmy

Kambodža stále patří do skupiny rozvojových zemí, přesto úspěšně pokračuje na své cestě k digitalizaci. Velkým impulzem byla pandemie nemoci covid-19, potenciál ale zvyšuje také rychlá urbanizace, rostoucí střední třída i skupina zákazníků s vysokými příjmy. Této vlny využily i dvě české firmy, kterým se v Kambodži podařilo proniknout do sektoru e-commerce.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jednu z prvních e-commerce platforem v zemi pod názvem Kokopon založil v roce 2017 podnikatel Vladimír Nodžák. Původně slevový portál se rozvinul do podoby digitálního fairtradového tržiště, které nabízí produkci lokálních zemědělců. Doplňující aktivity se pak zaměřují na vzdělávání a podporu internetové gramotnosti. V internetovém prostředí působí také Tomáš Pokorný, zakladatel PiPay, jedné z nejznámějších fintechových společností v Kambodži na mobilní platby. O vstupu na kambodžský trh, a to již v letošním roce, aktuálně uvažuje další česká firma zabývající se informačními technologiemi a vzděláváním.

Jeden z nejrychleji rostoucích trhů v regionu

Do odvětví finančních technologií a elektronického obchodování v Kambodži míří v poslední době poměrně silné investice. Růst je poháněn rostoucí městskou populací, vysokým používáním internetu, mobilních zařízení a sociálních sítí, zvyšujícími se spotřebními výdaji obyvatelstva i vládní podporou. V roce 2019 vstoupil v platnost zákon o elektronickém obchodu a od té doby se Kambodža stala jedním z nejrychleji rostoucích trhů elektronického obchodu v regionu a cílem inovativních řešení. Pandemie onemocnění covid-19 a s ní spojené restrikce přivedly k využívání moderních technologií a elektronickému obchodování i ty zákazníky, kteří se tomu dříve spíše vyhýbali, aby následně zjistili, že pracovat s nástroji digitálního a high-tech sektoru je vlastně snadné a velmi pohodlné. Rychle rostoucí digitální platební systémy usnadnily tok transakcí se zbožím a službami. Přesunem plateb do online prostředí, ale i opatřením vlády směrem k bezhotovostnímu převodu dávek pro chudé a zranitelné se výrazně zvýšila celková finanční gramotnost širokých vrstev obyvatelstva, což je předpokladem pro další rozvoj.

Elektronické platební transakce v roce 2021, včetně částek v amerických dolarech a místní měně, odpovídaly téměř čtyřnásobku HDP, což představuje nárůst o 34,5 % oproti roku 2020. Bezhotovostní platby vzrostly ze 40 % v roce 2020 na 68 % v roce 2021, online nákupy mezi lety 2017 až 2022 vrostly z 6,8 % na 21,8 %. 

Móda, služby, ale i zdravotnictví

Prostřednictvím elektronického obchodu se v Kambodži nejvíce nakupuje móda a oblečení (ve výši 284 mil. USD v roce 2022). Dalšími významnými položkami jsou kosmetika, farmaceutické zboží, domácí potřeby, elektronika či donáška jídla a potravin. Oblíbené aplikace na dopravu (taxi, tuk-tuk) se rozšiřují o jídlo a další zboží. Obrovský potenciál se nabízí pro firmy v online vzdělávání, neboť zhruba tři čtvrtiny kambodžských studentů zažily během pandemie online výuku a chápou její specifika. Možnosti lze nalézt i v segmentu zdravotní péče. Kambodžská vláda spustila v roce 2020 program elektronického zdravotnictví, který umožňuje pacientům a lékařům spravovat a digitalizovat lékařské záznamy a provádět schůzky automaticky prostřednictvím mobilních telefonů. Velká část obyvatelstva si nyní objednává léky online, stále více klientů využívá online zdravotní konzultace. Opačná situace panuje v oblasti pojištění, ale to plně koresponduje s obecně nízkým využíváním těchto služeb v zemi. Pokud jde o média a zábavu, kambodžský trh s digitálními médii dosáhl v roce 2022 výše 74,87 mil. USD, což představuje 17 % nárůst oproti roku 2021. Největší segment tvoří videohry, hudba a online média.

Tahounem e-commerce jsou influenceři

Klíčovou roli hrají globálně nejrozšířenější sociální sítě, které v Kambodží slouží jako hlavní prodejní platformy. Obrovským tahounem prodejů jsou pak influenceři, kteří mají zejména mezi mladými zákazníky zásadní vliv.

Obecně lze říci, že Kambodža je relativně otevřenou a svobodnou tržní ekonomikou s regulačním prostředím, které je v rámci regionu jihovýchodní Asie zvláště příznivé pro zakládání a podnikání zahraničních společností. Dá se tedy očekávat, že českých firem bude na místním trhu nadále přibývat.

Roman Seidl, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět