Elektromobilita je v Lotyšsku na postupu, země staví novou infrastrukturu

Počet elektrických vozidel registrovaných v Lotyšsku dál roste a zájem o nová elektroauta překonal i poptávku po dieselových vozech. V zemi proto vznikají nové sítě nabíjecích stanic a vláda podporuje i vznik domácích nabíjecích zařízení.

Ilustrační foto Shutterstock

Počet elektromobilů se v Lotyšsku v posledních osmi letech každoročně zvyšuje, byť zpočátku byl nárůst relativně malý – jen několik desítek elektromobilů ročně. Podle nejnovějších údajů Ředitelství pro bezpečnost silničního provozu (CSDD) bylo v červenci 2023 v Lotyšsku registrováno 5252 elektromobilů, což je o 33 % více než na začátku letošního roku.

V segmentu nových automobilů je v Lotyšsku nyní poptávka po elektromobilu vyšší než poptávka po dieselovém automobilu. To přináší změny jak v nejnovějším bytovém fondu, tak v nabídce kanceláří, s projekty zahrnujícími možnosti nabíjení elektrických vozidel, aby obyvatelé i zaměstnanci mohli v budoucnu uspokojit své potřeby.

V Rize, v kancelářském komplexu Jaunā Teika, byla nově otevřena největší nabíjecí stanice pro elektromobily v zemi. Nabízí 28 portů s nabíjecím výkonem 22 kW na třech stanicích vytvořených společností Elektrum Drive ve spolupráci s EfTEN Capital. Otevření centra v New Teika tak představuje významný krok směrem k udržitelné mobilitě a klimatické neutralitě.

Vzniká největší síť v Pobaltí

Pět mil. eur do rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobily letos v Lotyšsku investuje energetická společnost Enefit, která v sousedním Estonsku provozuje síť stanic Enefit Volt. Cílem společnosti je spolupráce s lotyšskými společnostmi na vytvoření více než 100 veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily a vytvořit v příštích několika letech nejširší síť nabíjecích stanic v Pobaltí.

V roce 2023 je plánováno vybudování deseti rychlonabíjecích stanic Enefit Volt na pěti místech na dálnicích Ventspils, Bauska a Tallinn s maximální možnou kapacitou – 300 kilowattů. Jedná se v současné době o jedno z nejvýkonnějších nabíjecích řešení dostupných na světě, které umožní nabít baterii elektromobilu z 20 % na 80 % za pouhých 8 minut. Každá nabíjecí stanice bude mít dvě nabíjecí jednotky, které nabídnou nabíjení čtyř elektromobilů současně.

Stanice budou umístěny na transevropské dopravní síti (TEN-T) spojující Lotyšsko, Litvu, Estonsko a Polsko, v místech, kde majitelé elektrických automobilů zůstávají po dlouhou dobu a pravidelně – v blízkosti supermarketů, obchodních center a hotelů. Stejně jako v současné době v Estonsku budou moci zákazníci v Lotyšsku platit pomocí aplikace Enefit Volt na nabíjecích stanicích a platit za využité kilowatthodiny namísto doby nabíjení.

Veřejná infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Enefit Volt se v současné době v Estonsku, kde bylo instalováno 197 veřejných nabíjecích stanic, aktivně rozvíjí. Během tohoto roku plánuje mateřská společnost Enefit Eesti Energia zahájit výstavbu téměř 1000 nových veřejných nabíjecích stanic v Pobaltí a Polsku a stát se tak největším provozovatelem nabíjecích stanic v regionu. V samotném Lotyšsku se v příštích několika letech plánuje vytvoření nabíjecí infrastruktury na územích s nejhustším počtem uživatelů elektrických automobilů – především v Rize a Pierīze, rozšiřující se také ve směru Ventspils, Jelgava, Bauska a Daugavpils. Zavedení dobíjecí sítě v Lotyšsku je tak důležitým krokem v podpoře elektromobility s cílem zajistit komplexní dobíjecí infrastrukturu v Pobaltí i mimo něj.

Vláda má plán rozvoje dobíjecích stanic

Lotyšská vláda si je vědoma důležitosti vytvoření stabilní dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a přijala řadu opatření na podporu jejího rozvoje. Jedním z nich je Národní plán rozvoje dobíjecí infrastruktury se zvláštním zaměřením na městské oblasti, silnice a veřejná parkoviště. Na podporu růstu dobíjecí infrastruktury vláda také podpořila spolupráci se soukromými společnostmi a mezinárodními partnery a navázala partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem je vytvořit dobře propojenou a udržitelnou síť dobíjecích stanic v celém Lotyšsku.

Vláda také zavedla koncept interoperability, což znamená, že majitelé elektromobilů mohou přistupovat k více nabíjecím sítím prostřednictvím jedné platební karty nebo mobilní aplikace. Tato bezproblémová integrace nabíjecích sítí zlepšuje dostupnost a pohodlí majitelů elektrických vozidel tím, že eliminuje potřebu více předplatných nebo karet pro přístup k různým technologiím.

Lotyšská vláda podporuje i instalaci domácích nabíjecích stanic, které majitelům umožňují pohodlně nabíjet svá vozidla přes noc pomocí nízkých tarifů, což snižuje náklady na nabíjení ve srovnání s používáním veřejných nabíjecích stanic. Instalace domácí nabíjecí stanice přispívá k větší energetické nezávislosti a stabilitě sítě.

Šance i pro česká řešení

S ohledem na podporu rozvoje elektromobility se nabízejí příležitosti pro uplatnění českých řešení zejména v oblasti veřejných dobíjecích stanic, dobíjecích stanic pro domácnosti, rezidenční a kancelářské budovy či elektrobusy. Další zajímavé šance se otvírají v oblastech s dobíjením souvisejících jako například jejich propojení s platebními aplikacemi, on-line služby a údržba stanic, interaktivní mapy dobíjecích bodů a podobně. Rostoucí prostor se nabízí i pro spolupráci v oblasti jednotlivých komponentů bateriových systémů. S nárůstem elektromobility v Lotyšsku obecně poroste i poptávka po jednotlivých komponentech elektropohonů, řídících jednotek, převodovek a podobně

Veronika Sidó, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Rize

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět