EKONOMIKA HONGKONGU KLESÁ PO DESETI LETECH RŮSTU

Hrubý domácí produkt Hongkongu se podle předběžných údajů snížil v roce 2019 oproti předchozímu roku o 1,2 procenta. Příčiny je nutné hledat jak v mezinárodním kontextu, protože obchodní válka Čína – USA zpomalila ekonomický růst již od počátku minulého roku, tak i ve vnitřním vývoji, který byl ovlivněn politickými a sociálními nepokoji doprovázenými pouličními střety.

Na propadu ekonomiky se výrazně podílely také pouliční nepokoje. Foto: Shutterstock​

Ani výhled na rok 2020 není optimistický, k uvedeným negativním faktorům se přidalo šíření koronaviru. První střídmé odhady hovoří o propadu hospodářství v roce 2020 v rozpětí 2,0 % až 4,5 %.

Statistický úřad Hongkongu zatím zveřejnil předběžný odhad výsledků za poslední čtvrtletí 2019, kdy se HDP v meziročním srovnání propadl o 2,9 %. Tomu předcházel záporný přírůstek 2,8 % ve třetím čtvrtletí a mírné kladné přírůstky ve druhém a prvním čtvrtletí o 0,4 %, respektive 0,7 % už nemohly celkový výsledek za rok 2019 zvrátit. Do záporných čísel se Hongkong dostal poprvé od roku 2009, kdy vrcholila finanční krize. Za celý rok se domácí spotřeba snížila oproti roku 2018 o 1,1 %, vládní výdaje vzrostly o 5,1 %, ale tvorba hrubého domácího kapitálu se dramaticky snížila o 12,2 %.

DOPAD OBCHODNÍ VÁLKY I NEPOKOJŮ

Příčiny propadu hospodářství jsou zřejmé. Již od počátku roku 2019 byl patrný dopad obchodní války mezi Čínou a USA. Zahraniční obchod Hongkongu je vázán z více než poloviny na kontinentální Čínu, stejně jako oblast přímých zahraničních investic, a značná část zboží a služeb mezi oběma znesvářenými zeměmi proudí právě přes Hongkong. Vývoz zboží za celý rok 2019 doznal snížení o 4,7 %, zatímco dovoz dokonce o 7,4 %. Vývoz služeb zaznamenal dvouciferné zmrazení o 10,4 % a dovoz služeb o 2,3 %.

K ekonomickému zvratu došlo zejména ve druhé polovině minulého roku, kdy propukly pouliční nepokoje související s extradičním zákonem. Ty v různé míře pokračovaly až do konce roku a měly za následek odliv turistů a markantní propad maloobchodu. Jen v listopadu se počet turistů snížil o 56 % a objem maloobchodu o 25 %. Související zavírání provozoven mělo za následek nárůst nezaměstnanosti na 3,2 % za celý rok 2019 a ministr práce a sociálních věcí předpovídá další růst na 4 % až 5 % v roce 2020. Inflace vzrostla za celý minulý rok v průměru na 3 %, ale jen v prosinci vyšplhala na 3,3 %.

DEFICIT ROZPOČTU I PLATEBNÍ BILANCE

Ekonomická realita měla samozřejmě vliv i na vývoj státních financí. Ministr financí již nyní oznámil, že státní rozpočet bude poprvé po patnácti letech v deficitu. Platební bilance vykázala ve třetím čtvrtletí deficit ve výši 59,8 miliard hongkongských dolarů, v přepočtu 175,5 miliard korun, což je ekvivalent 8,3 % HDP. Ještě v předcházejícím čtvrtletí přitom měla přebytek 28,3 miliard HKD. Běžný účet platební bilance ve třetím čtvrtletí vykázal přebytek 74,4 miliard HKD a čistá zahraniční finanční aktiva dosáhla úctyhodné částky 11 172 miliard HKD, tedy téměř čtyřnásobku HDP.

Zahraniční zadluženost činila ve třetím čtvrtletí 12 760 miliard HKD, zaznamenala tedy nárůst o 154 miliard HKD ve srovnání s druhým čtvrtletím. Zhruba 60 % dluhů se týká bankovního sektoru. Na negativní zprávy zareagovala i ratingová agentura Moody´s, když 20.1.2020 snížila rating Hongkongu z Aa2 na Aa3 (tedy na úroveň ČR).

NADĚJÍ JSOU ZAHRANIČNÍ AKTIVA

Zahraniční finanční aktiva Hongkongu patří mezi největší na světě, což dává předpoklad, že místní ekonomika bude úspěšně čelit vnějším vlivům, ale je patrná záporná dynamika u platební bilance, zahraničních finančních aktivit a v nárůstu zadluženosti ve druhém pololetí minulého roku.

Rok 2020 bude pro Hongkong velkou výzvou jak v politické, tak i ekonomické oblasti. Na září jsou plánovány volby do Legislativní rady, které budou podle očekávání doprovázeny odezvou odpůrců vládní garnitury s obdobnými dopady na ekonomiku jako v uplynulých měsících.

S ohledem na velkou otevřenost místní ekonomiky budou mít globální ekonomické faktory rozhodující vliv na její další vývoj. A na mezinárodní úrovni je řada nejistot souvisejících s obchodními jednáními mezi Čínou a USA nebo Brexitem a zejména pak v souvislosti s epidemií koronaviru.

MILAN VÁGNER, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět