EIB MŮŽE PODPOŘIT I ČESKÉ PROJEKTY V SRBSKU

Evropská investiční banka, která působí v Srbsku už od roku 1977, je největším investorem v celém regionu západního Balkánu. Díky projektům EIB se otevírají zajímavé možnosti také českým podnikatelům, kteří mají zájem o tamní projekty.

Foto: EEAS

Nově jmenovaný ředitel regionálního zastoupení EIB Alessandro Bragonzi při setkání s českým velvyslancem v Bělehradě Tomášem Kuchtou uvedl, že banka jako největší investor v regionu uvolnila za posledních deset let více než 8,6 miliardy eur na podporu modernizace důležité infrastruktury a rozvoje soukromého sektoru na západním Balkáně.

EIB dosud investovala například 365 milionů eur do zdravotnictví, mimo jiné do renovace klinických center v Niši a 21 regionálních nemocnic. Na podporu malých a středních podniků už vyplatila více než 4 miliardy eur, což pomohlo udržet více než půl milionu pracovních míst. Investovanými více než 2 miliardami eur přispěla k výstavbě stovek kilometrů dálnic a železnic na hlavních regionálních trasách.

V rámci stanovených priorit se chce do budoucna EIB na západním Balkáně zaměřit na:

  • podporu obnovy po covidu-19,
  • posilování a modernizaci životně důležité infrastruktury,
  • řešení finančních potřeb malých a středních podniků prostřednictvím partnerských bank.

Tato banka Evropské unie se sídlem v Lucemburku bude podporovat investice, které podporují lepší a ekologičtější dopravní spojení, moderní infrastrukturu, silnější soukromý sektor a přechod k zelené a digitální ekonomice.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Projekty podporované EIB v Srbsku mohou být zajímavou příležitostí i pro české společnosti. Alessandro Bragonzi doporučuje našim firmám, aby sledovaly oznámení o veřejných zakázkách, která jsou publikována v Úředním věstníku Evropské unie (The Official Journal of the EU – TED, Tenders Electronic Daily). Aktuálně zde lze dohledat například veřejné zakázky v oblasti vodního hospodářství, silniční, železniční infrastruktury apod.

Detailní informace o projektech podporovaných v Srbsku lze rovněž najít na webových stránkách EIB. Forma podpory ze strany EIB závisí na konkrétním projektu a požadavcích partnerské organizace (například ministerstva pro infrastrukturu) a může být poskytnuta jako půjčka, bankovní garance, konzultantské služby, partnerství apod. Zapojení Evropské investiční banky nabízí finanční podmínky, které by místní trh nebyl schopen poskytnout.

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět