Egypt zavádí elektronický celní systém pro dovozce

Všichni importéři, kteří dovážejí zboží do Egypta, budou muset od července 2021 používat elektronický systém předběžné registrace. Egyptská celní správa si od něj slibuje, že do budoucna nahradí papírové dokumenty.

Elektronický systém má časem zcela nahradit papírové dokumenty i v alexandrijském přístavu. Foto Shutterstock

Advance Cargo Information systém (ACI) je nový elektronický celní systém, který vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48 hod. před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště či jiné základny. V testovací fázi bude upřesněno, zda bude lhůta zkrácena na 24 hod. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik. Při registraci na ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo. ACI zavazuje společnosti, aby při importu do země předložily kódy identifikující prodejce, přístav a zemi původu (formulář EURO1), popis nákladu, formulář pro platbu celních poplatků a další příslušné informace.

V současnosti probíhá testovací fáze systému ACI, která byla spuštěna 1. dubna 2021. Ostrá fáze má být zprovozněna 1. července 2021. Systém ACI je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, plným názvem Národní jednotné okno pro zprostředkování zahraničního obchodu (National Single Window for Foreign Trade Facilitation). Je to informační platforma, která má za cíl integrovat veškeré strany zapojené do celního řízení v Egyptě a umožňuje importérům a exportérům nahrávat veškeré potřebné dokumenty k přeshraničnímu pohybu zboží – tedy právě do systému ACI.

Certifikáty kvality fungují postaru

V rámci testovací fáze je stále ještě zapotřebí při dopravě zboží do Egypta předložit originály všech povinných dokumentů. Zástupci egyptské celní právy však slibují, že od července 2021 bude již portál zcela funkční a nahradí veškeré papírové dokumenty. Zároveň plánují zapojit v průběhu vývoje platformy další státní instituce, které mají přeshraniční pohyb zboží na starosti. V tuto chvíli se nový portál třeba netýká certifikátů kvality, které na vybrané produkty požaduje GOEIC (General Organisation for Export and Import Control).

Na webových stránkách NAFEZA, které jsou k dispozici v arabském a anglickém jazyce, najdou importéři návod k přihlášení a instrukce k nahrání dokumentů. Podle všech informací umožňuje portál také elektronický podpis dokumentů.

Zastupitelský úřad v Káhiře vyzývá veškeré české subjekty, které by měly s novým elektronickým systémem jakékoliv potíže, aby kontaktovali obchodní oddělení velvyslanectví na emailu commerce_cairo@mzv.cz. Pouze v případě, že se egyptským úřadům dostane zpětné vazby o chybovosti portálu či následném celním řízení na místě, bude možné společně s dalšími státy EU žádat egyptské partnery o nápravu.

Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět