EGYPT POSUNUL TERMÍN REGISTRACE PRO EXPORTÉRY A IMPORTÉRY

Egyptské ministerstvo financí posunulo termín povinné registrace v systému ACI – Advanced Cargo Information na 1. října 2021. ACI je elektronický celní systém, který vyžaduje po importérech a exportérech nahrání všech potřebných dokumentů před vysláním nákladu z domovského přístavu. Zatím se týká jen námořní přepravy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik. Systém ACI je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA – „Národního jednotného okna pro zprostředkování zahraničního obchodu“. NAFEZA je informační platforma, která má za cíl integrovat veškeré strany zapojené do celního řízení v Egyptě a umožňuje importérům a exportérům nahrávat veškeré potřebné dokumenty k přeshraničnímu pohybu zboží – tedy právě do systému ACI.

JAK SYSTÉM ACI FUNGUJE?

Egyptský importér se zaregistruje na portálu NAFEZA a získá unikátní elektronické číslo. Český exportér se zaregistruje na portálu CargoX. Registrace je zdarma. Jakmile se exportér zaregistruje, jsou data synchronizována v portálu NAFEZA. Přepravní dokumenty exportér nahraje na portál CargoX ve formátu PDF, XML aj. Jakmile exportér nahraje požadované dokumenty, kterým je přiděleno ACI číslo platné po dobu 3 měsíců, může si importér tyto dokumenty prohlédnout a zahájit proces u celního úřadu v Egyptě. Za každý přepravní doklad nahraný na portálu CargoX musí vývozce zaplatit poplatek. Podle zákona musí být Bill of Lading nahrán na portálu NAFEZA nejpozději 48 hodin před dodáním zboží a nejpozději 24 hodin po dodání zboží do přístavu.

ACI systém se v tuto chvíli týká pouze námořní přepravy. Je třeba poznamenat, že CargoX bude v konečném důsledku fungovat jako elektronický kurýr všech přepravních dokumentů a v budoucnu bude zajištovat zasílání dokumentů exportéra bance. V tuto chvíli musí vývozce doručit dokumenty bance individuálně, dokud nebude integrace s egyptskými bankami a dalšími příslušnými orgány dokončena.

Egyptské úřady poskytly zastupitelským úřadům v Káhiře studijní materiál pro exportéry včetně nejčastěji kladených otázek. K dispozici je také studijní video v anglickém jazyce. Pro detailní přehled o výhodách a nástrahách nového systému doporučujeme také video z online webináře německo-egyptské hospodářské komory (v anglickém jazyce). V rámci webináře Vás provedou samotným přihlašovacím systémem krok po kroku.

Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět