EGYPT MÁ AMBICIÓZNÍ PLÁN ROZVOJE ZDRAVOTNICTVÍ. JE TO ŠANCE I PRO ČESKÉ FIRMY

Silné demografické tlaky, zastaralá kapacita zdravotnických zařízení, ale i velké rozdíly mezi městy a venkovem. To jsou jen některé důvody, proč egyptská vláda přišla s investičním plánem rozvoje zdravotnického systému na dalších šest let. Je to příležitost i pro české firmy, které se mohou uplatnit coby dodavatelé zdravotnických prostředků nebo softwarových řešení.

Ilustrační foto Shutterstock

Přestože se v Egyptě nacházejí i špičkové soukromé kliniky, celkový systémový obrázek egyptského zdravotnictví není uspokojivý. Většina zařízení je zastaralých a kapacitou nedostačujících. Pokud už se pacient k adekvátní zdravotnické péči dostane, výjimkou nejsou několikaměsíční čekací lhůty. Značné rozdíly jsou potom mezi velkými městy a venkovem, zejména odlehlými oblastmi Egypta.

Investiční plán do roku 2030 zahrnuje rozvoj celkem 133 nemocnic s odhadovanými náklady v přepočtu 100 mld. Kč. V horizontu příštího roku potom projekt počítá s modernizací a rozvojem celkem 14 nových nemocnic s téměř 2 000 lůžek pro hospitalizaci, 705 lůžky intenzivní péče, dále se jedná o vybavení stovek sesteren, operačních sálů a dialyzačních zařízení. Nejakutnější potřeba vybavení se dotýká nemocnic v Káhiře (El-Marg, Dar El-Salam General Hospital, Helwan General), v Menúfii i oblasti Horního Egypta (Minjá, Asijút a Kená). Do roku 2050 chce Egypt dosáhnout celkové kapacity 182 tisíc zdravotnických lůžek. Rozšiřuje se i dosah uceleného systému zdravotního pojištění, který má mezi lety 2024 a 2025 zahrnout 63 nemocnic a 660 zdravotnických jednotek v pěti guvernorátech – co do počtu účastníků zdravotního pojištění se jedná o 12 miliónů osob.

Šance pro telemedicínu

Přestože se většina obyvatelstva soustředí kolem hlavních aglomerací, vzhledem k rozlehlosti Egypta se mnoho lidí nachází daleko od specializované ordinace, v případě nemocnic uzpůsobených k provádění složitějších zákroků se jedná i o stovky kilometrů. Tuto izolaci lze alespoň částečně překonat využitím telemedicíny, jejíž rozmach v Egyptě začal během koronavirové krize, vybavení však stále nenaplňuje standardy ani na straně zdravotnických zařízení, ani pacientů. Podle egyptského ministerstva zdravotnictví je třeba obstarat zejména digitální ultrazvuky, stetoskopy nebo dermatoskopy.

Země chce posílit značku Made in Egypt

Masivní investice přirozeně představují řadu možností i pro české zdravotnické firmy, které jsou již v povědomí Egypta dobře zapsány. Bylo to patrné mimo jiné během Česko-egyptského fóra onkologie a telemedicíny, které české velvyslanectví v Káhiře uspořádalo v květnu 2023. Uplatnění mohou naše firmy najít kromě telemedicíny také zejména v oblasti zdravotnických lůžek i vybavení operačních sálů a nemocničních pokojů. Podobně jako v jiných sektorech láká Egypt i v případě zdravotnictví zahraniční investory na lokalizaci výroby do země, což by kromě nových pracovních míst zajistilo zemi přísun deviz, kterých má dlouhodobý nedostatek, a zároveň posílilo značku „Made in Egypt“.

Ondřej Cuchý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět