EGYPT LÁKÁ INVESTORY DO ZELENÉ TRANSFORMACE, POBÍDKY NABÍZÍ I SUEZSKÁ EKONOMICKÁ ZÓNA

Přechod na zelenou ekonomiku a energetická bezpečnost patří ke klíčovým tématům také v nejlidnatější arabské zemi. Egypt musí s dostatečným zabezpečením svého průmyslu i potřeb obyvatelstva bojovat každým dnem. Pro svou strategickou polohu na druhou stranu nabízí atraktivní možnosti při budování nové infrastruktury i navazujících odvětví.

Foto: Shutterstock

Díky desítkám tisíc kilometrů čtverečních rozlehlých pouštních oblastí prakticky bez zástavby, vysokým teplotám i stabilnímu přísunu slunečního svitu po celý rok má Egypt ideální podmínky pro získávání energie ze slunce. Oblasti okolo Suezského zálivu pro změnu nabízejí dostatek „potravy“ pro větrné turbíny.

TOK FINANCÍ NA KLIMATICKÉ PROJEKTY

Prostředky věnované na klimatické projekty zůstávají nadále masivní, jen za fiskální rok 2022/23 činily v přepočtu 300 miliard korun, z nichž 78 % šlo na odstranění škod způsobených extrémním počasím. V příštím roce chce egyptská vláda zvýšit zelené investice o dalších 40 %. Lze navíc očekávat, že vzhledem k válce v Gaze, která ukázala zranitelnost egyptského trhu se zemním plynem, se energetická transformace ještě urychlí.

Kromě toho vznikají další projekty na podporu získávání energie z odpadu. Množství odpadu, které lze tímto způsobem zpracovat, dosahuje v Egyptě cca 5 miliónů tun ročně. Bezprostředně s tím souvisí i recyklace odpadů. K roku 2023 existuje v Egyptě celkem 28 recyklačních zařízení, do roku 2030 chce přitom egyptské ministerstvo životního prostředí číslo zdvojnásobit, počet zpracovatelských jednotek má potom dosáhnout 50 000.

POBÍDKY EKONOMICKÉ ZÓNY SUEZSKÉHO PRŮPLAVU

Jednou z vhodných možností, jak zahájit či rozšířit byznys v Egyptě (i pro české podnikatele), je využít pobídek Ekonomické zóny Suezského průplavu (Suez Canal Economic Zone, SCEZ). SCEZ se nachází na velmi strategickém místě přímo u břehů Suezského průplavu, je tak ideální pro reexport zboží do ostatních zemí v rámci regionu Blízkého východu a severní Afriky. Bez ohledu na odvětví láká potenciální investory na výhody, jako je nulové clo, nulová DPH, 50procentní úleva z korporátní daně po dobu sedmi let. Umožňuje také vlastnictví 100 % zahraničních aktiv a podíl 10 % zahraniční pracovní síly.

SCEZ zahrnuje šest přístavů a čtyři průmyslové zóny, specializované od textilu až po těžký průmysl a metalurgii. Důraz však klade právě na energetiku, zejména se zajímá o investice do zeleného vodíku a na něj navázaná odvětví.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Z pohledu českých firem může být zajímavé investovat do výroby elektrolyzérů, které jsou integrální součástí produkce zeleného vodíku, větrných turbín a solárních panelů nebo jejich částí, podstatnou roli hraje také logistika při budování vodíkové sítě. Díky nedávnému projektu českého velvyslanectví v Káhiře byla navíc česká vodíková řešení představena v Egyptě předsedou České vodíkové technologické platformy.

Ruku v ruce s produkcí energie si posílení a modernizaci žádá i egyptská přenosová soustava, konkrétně elektrické stanice a rozvodny – jednak pro přenos na velké vzdálenosti (velmi vysoké i zvlášť vysoké napětí 500 – 1000 kV) i kratší vzdálenosti vhodné především pro malé obce (22 kV).

Ondřej Cuchý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět