EGYPT CHYSTÁ ROZSÁHLÉ TĚŽEBNÍ PROJEKTY, ČEŠI MAJÍ ŠANCI SE UPLATNIT

Egypt připravuje rozsáhlou těžbu lignitu v oblasti Sinajského poloostrova. Příležitosti pro české firmy se rýsují také například ve fosfátovém průmyslu či v těžbě kritických nerostů jako niob či tantal. Tuzemské společnosti se o těchto příležitostech dozvěděli během návštěvy Egypta v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED).

Foto: Velvyslanectví ČR v Káhiře

Cesty do Egypta se zúčastnili zástupci několika předních českých firem, které v odvětví těžby a nerostných surovin působí nebo jsou jeho dodavateli – PSP Engineering, ZVVZ, MSA, Elektrotechnika, LIAZ a Sigma.

Hlavním bodem programu byla prohlídka zlatého dolu Sukari Gold Mine, jednoho z největších na světě. Důl se nachází v oblasti Marsa Alam a je společným podnikem soukromé společnosti Centamin a egyptského ministerstva ropy a nerostných surovin. Delegace byla zavedena do open-pitu, mohla se podívat na vstup a zázemí hlubinného dolu a byla provedena také zpracovatelským závodem. Důl, ve kterém pracuje více jak 1 800 stálých zaměstnanců, se chlubí nejen svou produkcí dosahující 452 tisíc trojských uncí za rok 2020, ale také vysokými pracovními a bezpečnostními standardy. Vedení Sukari Gold Mine zdůraznilo, jaký má důl význam pro celé egyptské hospodářství i okolní komunity.

PRVNÍ PROJEKT PROPED

Uvedený PROPED byl první svého druhu ze sektoru těžby a nerostných surovin v Egyptě a lze předpokládat, že se česko-egyptská spolupráce v příštím roce ještě zintenzivní. Mise českých firem a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyvolala mezi egyptskými partnery velký zájem. Egyptským partnerům byla také navržena incomingová mise do ČR.

Projekt uspořádalo ministerstvo průmyslu ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Káhiře, sektorově byl zaměřený na důlní, ropný a těžební průmysl. Vedoucím české delegace byl Jaroslav Reif, který na ministerstvu řídí oddělení surovinových politik ministerstva průmyslu.

NOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA

Delegace byla přijata na egyptském ministerstvu pro ropu a nerostné suroviny, kde se svými protějšky diskutovala o možnostech zapojení českých firem do probíhajících i připravovaných projektů. Nosným tématem byla také meziresortní spolupráce – obě strany se dohodly na založení pracovní skupiny, jejímž cílem bude propojit české a egyptské subjekty a informovat české firmy o aktuálních příležitostech v daném sektoru.

Další část programu byla věnována prezentaci českých firem vybraným egyptským subjektům v prostorách zastupitelského úřadu ČR. Velvyslanec Jan Fulík při této příležitosti vyzdvihl dlouholeté historické vazby mezi Českou republikou a Egyptem. Zástupci společností z obou zemí využili setkání na ambasádě k prodiskutování možností navázání obchodních vztahů.

Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Káhiře

FOTOGALERIE

Foto: Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět