E-COMMERCE ZAŽÍVÁ PRUDKÝ ROZVOJ I V KAZACHSTÁNU

Pandemie koronaviru podnítila prudký rozvoj e-commerce také ve středoasijském Kazachstánu. V roce 2020 se objem maloobchodního elektronického prodeje zvýšil meziročně o 82 %. Větší využívání e-commerce zaznamenaly statistiky u všech věkových, příjmových a teritoriálních skupin. Tato forma obchodování má také podporu kazachstánského státu.

Ilustrace: Shutterstock

V roce 2021 zůstává tradiční způsob obchodování nejpreferovanějším způsobem pořízení zboží a služeb, nicméně e-commerce nabývá na síle i díky různorodé nabídce. Výhodou je především snadný, rychlý a nonstop přístup k nakupování prakticky odkudkoli, kde je k dispozici internet, a z jakéhokoliv zařízení.

Podle statistických údajů se narostl objem e-commerce 1,8krát – z 327 miliard tenge na 596 miliard tenge. Počet transakcí se zvýšil o 20 %, průměrná částka jednoho nákupu vzrostla o 52 %. Podíl mobilních online nákupů se navýšil z 80 % v roce 2019 na 88 % v roce 2020. Vzrostla též důvěra v nakupování online. V roce 2020 se počet transakcí zvýšil neúměrně ve vztahu k objemu tržeb, což dokládá, že nakupující objednávali dražší zboží. Průměrná útrata vzrostla z 15 tisíc tenge v roce 2019 na 23 tisíc tenge v roce 2020. Kazachstánci daleko více využívají platební karty a bezhotovostní platby. Lídrem mezi jednotlivými regiony je město Almaty, kde hodnota bezkontaktních plateb v roce 2020 dosáhla 7,3 bilionu tenge. To znamená meziroční růst o 110 %.

AKCELERACE DLOUHODOBĚJŠÍCH TRENDŮ

Pandemie byla akcelerátorem trendů, které bylo možné pozorovat už dříve. Mezi významné faktory rozvoje e-commerce v Kazachstánu patří státem podporovaná digitalizace, rozšíření internetového připojení po celém území země, blízkost Číny a dostupnost jejích moderních technologií i rostoucí obliba online služeb mezi lidmi. S tím souvisí enormní rozvoj místních bankovních aplikací, úvěrových služeb pro klienty a propracovaného technologického a informačního propojení přístrojů, účtů a dat. Vedení země tento rozvoj podporuje, premiér Kazachstánu Askar Mamin poznamenal, že do roku 2025 by podíl e-commerce v zemi měl představovat 5 % z celkového maloobchodu. Podle Mamina má trh online prodejů také velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst. 

Rozvoj e-commerce je nicméně pořád ještě v počáteční fázi. Stále více Kazachstánců přechází na bezhotovostní platby na internetu, zároveň ale míra využití e-commerce je mezi uživateli stále nízká. To českým firmám otevírá zajímavé příležitosti.

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět