E-COMMERCE V ČÍNĚ: CENTRALIZACE A SILNÁ ROLE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Čínský elektronický obchod je charakterizován silnou centralizací a jeho klíčovým kanálem jsou sociální sítě, a to včetně influencerů. Vyplývá to z webináře, který uspořádalo české velvyslanectví v Pekingu.

Ilustrační foto Shutterstock

Webinář účastníkům z řad českých firem představil současné čínské e-commerce prostředí, hlavní aktéry v tomto odvětví, specifika cross-border e-commerce a projekty českých národních pavilonů. Nosným pilířem akce byla prezentace Johna Piao, který je spoluzakladatelem a vedoucím sekce e-commerce čínské společnosti Digiant Global.

Jednou z charakteristik čínského elektronického obchodu je jeho silná centralizace. Dominuje mu hrstka platforem, přičemž tři z nich dohromady drží 80procentní podíl na trhu. Jedná se o dvě platformy vlastněné Alibabou (Taobao, Tmall) a JD.com. E-commerce platformy představují unifikovaná tržiště, kde uživatel nalezne širokou škálu produktů od různých prodejců. I v čínském prostředí jsou k nalezení samostatné e-shopy, ale jejich účelem často bývá nabízet speciální služby, které e-commerce platformy nepodporují, jako je například možnost uzpůsobit produkt specifickým přáním zákazníka.

Marketing na sociálních sítích

Svou roli v čínském e-commerce prostředí hrají také sociální média, protože právě tam spotřebitelé často nachází inspiraci pro své nákupy. Hlavními hráči v tomto odvětví jsou například Weibo, Xiaohongshu (RED), Douyin (čínská verze TikToku) a Kuaishou. Správná marketingová kampaň by se tedy neměla soustředit pouze na zviditelnění na e-commerce platformách, ale měla by oslovit i uživatele sociálních sítí, čehož lze docílit napřímo publikováním příspěvků na firemním účtu nebo nepřímo prostřednictvím influencerů.

Komuniké Čínského statistického úřadu za rok 2022 uvádí, že maloobchodní online prodeje fyzického zboží v daném roce přesáhly částku v přepočtu 38 bilionů Kč. Oproti roku 2021 se jednalo o více než šestiprocentní nárůst, což sice silně zaostává za 14procentním růstem zaznamenaným v předchozím období, ale je pozoruhodné, že e-commerce rostlo navzdory tomu, že celkové prodeje spotřebního zboží bez ohledu na prodejní kanál zaznamenaly mírný pokles. Zároveň je třeba mít na paměti, že čínskou spotřebitelskou poptávku v loňském roce tlumila přísná protiepidemická opatření.

Rostou prodeje potravin a oděvů

Kanál e-commerce stál v roce 2022 za 27,2 procenty veškerých prodejů spotřebního zboží. Očekává se, že tento trend, kdy fyzický retail ustupuje tomu onlinovému, bude nadále pokračovat a do roku 2025 by online mohl držet více než 32procentní podíl. Při pohledu na jednotlivé kategorie zboží lze zjistit, že nejvíce rostly online prodeje potravin a oděvů, konkrétně o 16,1 a 3,5 procenta. Jedná se zároveň o nejžádanější kategorie z dovozu. Kromě nich však čínské spotřebitele zajímají importované domácí spotřebiče, zboží každodenní potřeby, kosmetika, šperky a nápoje. Poptávku po nich lze pozorovat zejména u lidí ve věku 25 až 40 let, kteří zároveň disponují nejvyšší kupní silou.

Ondřej Plaček, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět