DRÁŽĎANY CHYSTAJÍ STAVEBNÍ PROJEKTY, MAJÍ ZÁJEM O ZAHRANIČNÍ UCHAZEČE

Veřejné stavební zakázky města Drážďany jsou již druhým rokem zveřejňovány výhradě online, a to na webové platformě www.evergabe.de. S ohledem na epidemiologickou situaci ustoupily Drážďany od pořádání každoroční „Konference veřejných zakázek“ a přesunuly nabídky výhradně na web. Přihlásit se do výběrových řízení a získat veřejnou zakázku města je možno pouze elektronicky. Drážďany rády přivítají v soutěži i české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Na tradiční „Konferenci veřejných zakázek“ seznamovali vždy jednou za rok zástupci města, Úřadu pro podporu hospodářství a drážďanské Řemeslné komory zainteresované stavební firmy se svými konkrétními stavebními plány na daný rok a objasňovali postup, jakým je možné se do výběrových řízení hlásit. Zástupci zahraničních společností byli na této konferenci vždy velkou vzácností a vítanými hosty. S přesunem „konference“, resp. zakázek na webové rozhraní se přístup vzdálenějších firemních subjektů k dané nabídce velmi usnadnil.

Web evergabe.de je komerční německá platforma, která poskytuje inzertní prostor pro zakázky z celého Německa. Své nabídky zde zveřejňuje státní správa i soukromé společnosti. Základní registrace v systému je zdarma, platforma však nabízí vícero stupňů placené asistence. Zveřejňované zakázky spadají do oblastí stavebnictví, dodavatelských služeb a služeb obecně.

POMOC S PŘEKONÁNÍM BARIÉRY

Vedoucí centrální kanceláře zakázek města Drážďany Peter Krones potvrdil Generálnímu konzulátu Drážďany zájem města o vstup zahraničních uchazečů do výběrových řízení ve stavebním odvětví. Uvítal by zejména firmy zabývající se topenářstvím, vzduchotechnikou a sanitárními systémy a technikou. Se svým týmem pomůže rád překonat obecně známou administrativní bariéru, která přístup k německým veřejným zakázkám znesnadňuje. Podmínkou vstupu zahraničních, tedy i českých firem k soutěži však zůstává velmi dobrá znalost němčiny, a to více při administraci zakázky, než při samotném provádění prací. V roce 2022 zadá město Drážďany stavební zakázky za 200 milionů eur.

Elektronický systém zveřejňování zakázek používají (povinně) i instituce saské vlády. Jejich zakázky nejsou vkládány na komerční webovou platformu, ale používají vládní stránky www.sachsen-vergabe.de, které svou uživatelskou přívětivostí převyšují komerční web evergabe.de. I zde se jedná o zakázky z oblasti stavebnictví a služeb. Aktuálně poptávány jsou jak konkrétní práce menšího stavebního rozsahu (menší projekty na práce obkladačské, stolařské, elektroinstalační atd.), tak velké a komplexní projekty (stavba skleníku botanické zahrady, obnova trafostanice, výstavba ubytoven, dodání a instalace rentgenové techniky a mnoho dalších).

Doporučujeme českým firmám se znalostí němčiny a zájmem o vstup na saský trh veřejných zakázek shlédnout dané stránky. Rozsah a množství zde inzerovaných nabídek je značný.

Lenka Konšelová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Drážďanech

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět